KOC – koordynowana opieka nad kobietą w ciąży

Salve jako jedna z trzech placówek w województwie łódzkim i jedyna w Łodzi uczestniczy w pilotażowym programie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży – KOC.

KOC to najnowsze dziecko Narodowego Funduszu Zdrowia. Jego celem jest zapewnienie ciężarnym kompleksowej opieki od początku ciąży aż do sześciu tygodni po urodzeniu dziecka.

Program jest realizowany w wybranych placówkach Salve (ul. Struga 3, ul. Wujaka 5, ul. Rzgowska 50A), zatem pacjentki mogą wybrać dogodną dla siebie lokalizację.

W ramach programu KOC każda zgłaszająca się do placówki Salve kobieta w ciąży będzie mogła skorzystać z pełnoprofilowej opieki. Nad bezpieczeństwem mamy i dziecka będzie czuwać zespół złożony z lekarzy ginekologów i położnych. W ramach programu zespół będzie zapewniał całość opieki nad matką i dzieckiem od momentu potwierdzenia ciąży lub zgłoszenia się pacjentki, do czasu ukończenia przez dziecko sześciu tygodni życia. Opieka po urodzeniu dziecka będzie obejmować między innymi wizyty położnej w domu oraz konsultacje w zakresie karmienia piersią.

Do programu można przystąpić na każdym etapie ciąży, również przed samym porodem, bez konieczności prowadzenia ciąży.

Głównymi atutami KOC są:

  • skoordynowana opieka w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieka nad noworodkiem a później nad niemowlęciem do 6 tyg. życia sprawowana przez jeden zespół lekarzy i położnych,
  • możliwość wyboru osoby sprawującej opiekę, lekarz ginekolog-położnik lub położna,
  • terminowe wykonywanie procedur medycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o opiece w ciąży patologicznej,
  • świadczenia w zakresie poradnictwa ambulatoryjnego związane z porodem, w przypadku wskazań medycznych również hospitalizacja; opieka stomatologiczna dla mam,
  • plan opieki przedporodowej i plan porodu (modyfikowany odpowiednio do sytuacji zdrowotnej ciężarnej w trakcie opieki),
  • całodobowa możliwość kontaktu telefonicznego oraz możliwość uzyskania konsultacji 24h/dobę,
  • informacje o sposobach radzenia sobie z bólem porodowym – niefarmakologiczne i farmakologiczne, także pomoc w wyborze odpowiedniej metody,
  • praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
  • opieka w ośrodku o odpowiednim poziomie referencyjnym, zgodnie ze stanem klinicznym,
  • możliwość przystąpienia do KOC na każdym etapie ciąży.

Po zakończeniu opieki mamy będą oceniać jej jakość w wypełnianych ankietach. Nowy program jest uruchamiany przez NFZ we wszystkich województwach i rozpoczyna się 8 sierpnia 2016 r.

Przyszła Mamo,

jeśli jesteś zainteresowana przystąpieniem do programu KOC, zapraszamy do wybranej przychodni Salve po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.

Na miejscu otrzymasz Kartę Informacyjną KOC oraz instrukcje na temat dalszej realizacji procesu. Na tym etapie dokonasz wyboru lekarza prowadzącego ciążę. Następnie, w przychodni realizowane będą kolejne wizyty edukacyjne od 21. tygodnia ciąży zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniach Ministra Zdrowia. Podczas kolejnych wizyt edukacyjnych możesz zostać skierowana także do gabinetu stomatologicznego przy ul. Struga 3 lub Wujaka 5 na badanie stomatologiczne.

Poród odbywa się w oddziale położniczo-ginekologicznym szpitala SALVE przy ul. Szparagowej 10.

Jeśli podczas badań w przychodni lub w oddziale lekarz stwierdzi wystąpienie ciąży patologicznej, zostaniesz skierowana do realizacji dalszego postępowania w ośrodku z III stopniem referencji.

Po opuszczeniu szpitala po porodzie w trakcie kolejnych 6 tygodni dalszą opiekę będzie sprawowała położna. W ramach programu odbędą się co najmniej 4 wizyty patronażowe, pierwsza z nich w czasie do 48 godzin po otrzymaniu przez położną zgłoszenia dziecka.

W trakcie trwania całej opieki w ramach KOC możesz korzystać z całodobowych konsultacji medycznych pod numerem telefonu 42 254 64 60 oraz 42 254 64 61.

Szczegółowych informacji dotyczących prowadzenia ciąży i porodu w ramach KOC udzielamy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00
pod numerem telefonu: 510 110 970
oraz pod adresem e-mail: porody@salve.pl


Obejrzyj zdjęcia naszego oddziału