Program profilaktyki przewlekłej choroby nerek

Program profilaktyki przewlekłej CHOROBY NEREK

Program profilaktyki przewlekłej CHOROBY NEREK współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.


 

Celem projektu jest wsparcie działań w zakresie profilaktyki przewlekłej choroby nerek na terenie woj. łódzkiego.

W ramach projektu prowadzone będą:

 • konsultacje z lekarzem POZ dla 2500 osób
 • konsultacje z lekarzem nefrologiem (650 osób),
 • konsultacje z dietetykiem (650 osób),
 • warsztaty edukacyjne (650 osób).

DO PROJEKTU MOGĄ PRZYSTĄPIĆ:

 • mieszkańcy Łodzi oraz powiatów: zgierskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego i brzezińskiego, które zamieszkują lub pracują na ww. terenach, głównie tereny wiejskie ww. powiatów (oświadczenie),
 • osoby w W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Z PRZEDZIAŁU 50-65 LAT,
 • osoby, które nie miały rozpoznanej dotychczas przewlekłej choroby nerek,
 • osoby, u których występuje przynajmniej jeden z czynników ryzyka:
  • cukrzyca,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • przebyta ostra niewydolność nerek,
  • ekspozycja na leki związane z gwałtownym pogorszeniem funkcji nerek,
  • choroby układu sercowo-naczyniowego,
  • zaburzenia strukturalne układu moczowego, z nawracającą kamicą nerkową lub przerostem gruczołu krokowego,
  • choroby układowe, które mogą wpływać na funkcje nerek (np. toczeń rumieniowy układowy),
  • schyłkowa niewydolność nerek lub choroby nerek o podłożu genetycznym w rodzinie,
  • otyłość z BMI > 35 kg/m2.
 • osoby, które w ciągu ostatnich 12 m-cy nie miały wykonywanych w ramach NFZ, budżetu państwa lub środków samorządowych badań diagnostycznych w kierunku PChN.

KAŻDA OSOBA KOŃCZĄCA UDZIAŁ W PROGRAMIE otrzyma potwierdzenie uczestnictwa z informacją, którą powinna pokazać lekarzowi pierwszego kontaktu na temat zalecanej częstości wykonywania badań przesiewowych w kierunku PChN u danej osoby.


W EFEKCIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ nastąpi utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50 roku życia. Realizowane działania m.in. poprzez wykrywanie chorób we wcześniejszym stadium, przyczynią się do utrzymania aktywności zawodowej osób ze zdiagnozowaną chorobą.


NIE CZEKAJ, AŻ BĘDZIE ZA PÓŹNO!

Zadzwoń i umów się na BEZPŁATNE BADANIE do wybranej przychodni już teraz!
Tel.:  42 633 78 01


HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

      1. Termin realizacji projektu

 • 1 lipiec 2017 – 31 grudzień 2018

      2. Miejsca wykonywania badań

 • Widzew – ul. Ks. Wujaka 5, Łódź (czynne pon-pt od 7:00 do 20:00, sob 8:00 – 14:00)
 • Bałuty – ul. Łagiewnicka 53, Łódź (czynne pon-pt od 7:00 do 20:00, sob 8:00 – 14:00 )

      3. Biuro projektu

 • Górna – ul. Rzgowska 50 A, Łódź, biuro administracji

       4. Koordynator projektu

 •  Marcin Florczak, godziny pracy: pon-pt 08:00 – 16:00

Dokumenty do pobrania