Bilans zdrowia to okresowe badanie lekarskie mające na celu wczesne wykrycie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju dziecka, a w późniejszych etapach także sprawdzenie gotowości dziecka do podjęcia kolejnych poziomów edukacji. Dowiedź się wszystkiego o bilansie zdrowia dziecka!

Bilans zdrowia jest kompleksowym przeglądem stanu zdrowia dziecka wykonywanym na określonych etapach życia. Badanie to ma charakter profilaktyczny, a jego celem jest diagnostyka ewentualnych nieprawidłowości, takich jaki: wady wzroku, słuchu, układu ruchu, postawy ciała. Dokonywana w trakcie bilansu ocena stanu zdrowia dziecka obejmuje nie tylko jego rozwój fizyczny, ale również psychosomatyczny.

Bilans zdrowia – po co?

Dzięki okresowemu wykonywaniu bilansu zdrowia możliwe jest wczesne wykrycie nawet drobnych odchyleń, zaburzeń i chorób okresu rozwojowego. Zdefiniowanie problemu na wczesnym etapie pozwala na szybkie rozpoczęcie leczenia i zapobiegnięcie dalszemu postępowi choroby. Podsumowując możemy powiedzieć, że bilans zdrowotny dziecka pozwala w wielu przypadkach uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych w wieku dorosłym. Bilans to także dobry moment dla rodziców na rozmowę z lekarzem o edukacji zdrowotnej, programie szczepień i o wszystkim, co ich aktualnie niepokoi.

Badanie stetoskopem niemowlaka

Bilans zdrowia – kiedy?

Badania w ramach bilansów zdrowia dziecka przeprowadzane są:

  • Bilans noworodka (zaraz po urodzeniu i kilkukrotnie w pierwszym roku życia) – u noworodka sprawdzana jest dojrzałość neurologiczna, przeprowadza się odpowiednie badania mające na celu wykrycie ewentualnych wczesnych wad wrodzonych.
  • Bilans dwulatka (po ukończeniu 2. roku życia) – pediatra zbiera bardzo dokładny wywiad dotyczący stanu zdrowia i rozwoju dziecka. Dziecko jest ważone, mierzone i szczegółowo badane. Sprawdzany jest rozwój fizyczny, uzębienie, bada się maluszka pod kątem ewentualnego wykrycia wad słuchu, wzroku czy postawy. Po zakończeniu badania bilansowego lekarz decyduje o ewentualnej konieczności skierowania dziecka na badania dodatkowe. Wynik zostaje wpisany do książeczki zdrowia dziecka.
  • Bilans czterolatka (po ukończeniu 4. roku życia) – powinien być zrealizowany pomiędzy 48 a 52 miesiącem życia dziecka. Przebiega podobnie jak bilans dwulatka. Pediatra ocenia rozwój fizyczny, psychoruchowy oraz społeczny dziecka.
  • Bilans sześciolatka (po ukończeniu 6. roku życia) – to badanie bilansowe ma na celu sprawdzenie, czy dziecko jest gotowe, by uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Z tego powodu nazywane jest czasem bilansem klasy „0”. Lekarz może zdecydować o zakwalifikowaniu dziecka na korekcyjne zajęcia ruchowe.
  • Bilans w trzeciej klasie szkoły podstawowej (10. rok życia) – to badanie oprócz oceny stanu fizycznego i psychoruchowego dziecka ma na celu również ocenę przystosowania dziecka do szkoły.
  • Bilans trzynastolatka (po ukończeniu 13. rok życia) – poza oceną stanu fizycznego i psychicznego dziecka lekarz dokonuje oceny przebiegu dojrzewania płciowego.
  • Bilans pierwszej i ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej (16. i 18. lub 19. rok życia) – określenie stopnia dojrzałości płciowej, definiowanie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przyszłego zawodu.

Bilans zdrowia – gdzie i kto przeprowadza?

Bilans zdrowia przeprowadza lekarz pediatra lub lekarz rodzinny POZ we współpracy z pielęgniarką w przychodni, pod której opieką znajduje się dziecko. W celu umówienia wizyty w ramach bilansu zdrowia dziecka w Poradni dla dzieci Salve należy skontaktować się z naszą infolinią: 42 633 78 01, 42 633 56 61. Badanie w ramach bilansu trwa dłużej niż przeciętna wizyta, z tego powodu przy ustalaniu terminu należy powiadomić pracownika rejestracji o celu wizyty. Badania bilansowe są wykonywane u wszystkich dzieci bezpłatnie.

Bilans zdrowia – jak się przygotować?

Bilans zdrowia dziecka nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania, należy jednak pamiętać, żeby wykonać go, kiedy dziecko jest zdrowe. Rodzic powinien pamiętać o zabraniu ze sobą książeczki zdrowia dziecka, książeczki szczepień oraz wszelkiej dokumentacji medycznej.