Dla każdej kobiety przygotowującej się do porodu poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb. Świadomość, że można liczyć na fachową pomoc w każdej sytuacji, niezależnie od trudnych do przewidzenia okoliczności, działa uspokajająco zarówno na kobietę, jak i jej najbliższe otoczenie. Dlaczego z Salve możesz pewnie i spokojnie planować przyjście na świat upragnionego maluszka?

Oddział Neonatologiczny Szpitala Salve w Łodzi rozpoczął swoją działalność w listopadzie 2010 roku. Posiada II stopień referencji i działa w ramach kontraktu z NFZ – leczenie noworodków jest bezpłatne. W ramach NFZ przyjmujemy: noworodki urodzone w szpitalu Salve, w innych szpitalach z całego woj. łódzkiego, po pobycie na oddziałach intensywnej terapii lub skierowane przez lekarza pierwszego kontaktu POZ.

Profesjonalne przygotowanie do porodu w szpitalu Salve

Oddział Neonatologiczny szpitala Salve posiada stanowiska na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka. Jesteśmy w pełni przygotowani na przyjmowanie porodów już od 32. tygodnia ciąży, leczenie noworodków z niską masą ciała, niewydolnością oddechową, infekcjami, żółtaczką i innymi problemami.

Posiadamy sprzęt niezbędny do ratowania zdrowia i życia dzieci: Inkubatory, respiratory i N-CPAP-y do nieinwazyjnego wspomagania oddechu, urządzenia monitorujące funkcje życiowe (czynność serca, ciśnienie krwi, utlenienie krwi), pompy transfuzyjne, lampy, łóżeczka do fototerapii i przezskórny czytnik bilirubiny (nie musimy kłuć dzieci, aby określić poziom bilirubiny).

Na oddziale prowadzimy:

 • wszystkie badania konieczne do zdiagnozowania pacjenta: badania laboratoryjne, mikrobiologiczne; diagnostykę obrazową: USG, echo serca z Dopplerem, RTG, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny,
 • badania przesiewowe słuchu
 • badania przesiewowe, mające na celu rozpoznanie wrodzonych chorób metabolicznych (fenyloketonurii, niedoczynności tarczycy, mukowiscydozy),
 • badania dna oka – rozpoznawanie wczesnych objawów retinopatii u wcześniaków
 • szczepienia ochronne,
 • mamy możliwość stosowania preparatów krwiopochodnych, w ramach współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dajemy przyszłej mamie poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w przypadku różnych okoliczności i ewentualnych komplikacji, nasz zespół ma potwierdzoną wiedzę i odpowiedni sprzęt, który pozwoli na pomoc na miejscu, bez konieczności transportowania noworodka do innych szpitali.

Dalszy rozwój noworodka pod specjalistyczną kontrolą

Po wyjściu z Oddziału, w przypadku zaleceń lekarza zapewniamy bezpłatną specjalistyczną opiekę w Poradni Neonatologicznej, w ramach której prowadzimy:

 • konsultacje specjalistyczne, dotyczące problemów zdrowotnych okresu noworodkowego,
 • działalność edukacyjną dla rodziców w zakresie opieki nad noworodkiem.

W szpitalu Salve obejmujemy opieką dzieci:

 • urodzone w naszej placówce z czynnikami ryzyka okresu płodowo-okołoporodowego,
 • leczone w Oddziale Neonatologicznym (w ramach wizyt bezpłatnych),
 • skierowane z przychodni rejonowych (w ramach wizyt bezpłatnych).

Szpital Salve przyjmuje na Oddział Neonatologiczny noworodki wymagające hospitalizacji:

 • ze skierowaniem wystawionym przez lekarza POZ,
 • w wieku noworodka do 28 doby życia (lub 28 dni od planowanego terminu porodu).

Wizyta kwalifikacyjna w szpitalu Salve

Podejmując decyzję o porodzie w konkretnym szpitalu, warto wziąć pod uwagę przygotowanie danego szpitala i kompetencje jego personelu do udzielenia pomocy noworodkom w przypadku ewentualnych komplikacji.

Pamiętaj! wizyta kwalifikacyjna do porodu w przychodniach Salve odbywa już od 30. tygodnia ciąży.