PRZYWRÓCENIE PORODÓW RODZINNYCH W SZPITALU SALVE

Z radością informujemy przyszłych Rodziców, że przywróciliśmy możliwość porodów rodzinnych w naszym Szpitalu.

Aby umożliwić Rodzicom wspólne przeżywanie narodzin dziecka, opracowaliśmy procedury bezpieczeństwa, które umożliwiają osobie towarzyszącej udział w porodzie i pobyt na Oddziale Położniczym do godziny po porodzie.

Poniższe wytyczne zostały przygotowane w trosce o zdrowie pacjentek, noworodków oraz personelu medycznego.

PRZED WEJŚCIEM NA ODDZIAŁ POŁOŻNICZY:

 • Osoba towarzysząca przechodzi triaż, w takim samym zakresie jak Pacjentka:
  1. ankieta epidemiologiczna
  2. kontrola temperatury (poniżej 38 stopni)
  3. nie starszy niż 5 dni ujemny wynik:
   1. badania przeciwciał SARS-CoV2 (test wykonywany z krwi żylnej na obecność przeciwciał IgG i IgM). Badanie takie należy wykonać w wybranej Przychodni Salve po uprzednim telefonicznym umówieniu badania (42 633 78 01 / 42 633 56 61). Koszt badania to 95 zł.
   2. lub

   3. wymazu PCR w kierunku SARS-CoV2
  4. Brak wyniku testu przesiewowego lub testu PCR skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w porodzie rodzinnym.

   Okazywanie innych wyników testów niż wskazane powyżej, nie jest honorowane przez Szpital Salve.

 • Decyzja o możliwości porodu rodzinnego podejmowana jest przez lekarza / położną na Izbie Przyjęć, po analizie ankiety epidemiologicznej, okazaniu ujemnego wyniku testu oraz wstępnym badaniu Pacjentki.
 • Osoba towarzysząca przebywająca na terenie Szpitala zobowiązana jest do zakupu na Izbie Przyjęć maski medycznej, fartucha, czepka, ochraniaczy na obuwie, rękawic. Cena zestawu 40 zł.
 • Osoba towarzysząca powinna posiadać czystą odzież na zmianę (wygodne ubranie np. sportowe, klapki / obuwie sportowe). Przed wejściem na Blok Porodowy prosimy o zmianę odzieży wraz ze zmianą obuwia oraz założenie odzieży ochronnej.
 • W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.

PO WEJŚCIU NA ODDZIAŁ POŁOŻNICZY:

 • Osoba towarzysząca musi bezwzględnie przestrzegać poleceń personelu medycznego. Nie może opuszczać wskazanej sali porodowej.
  W przypadku zabiegów medycznych, np. znieczulenie zewnątrzoponowe, poród zabiegowy itp., osoba towarzysząca może zostać poproszona o opuszczenie sali i oczekiwanie we wskazanym miejscu. Związane jest to z koniecznością przebywania na sali porodowej odpowiedniej ze względów epidemiologicznych ilości osób.
 • Po okresie około 1h po porodzie, po zakończeniu pierwszego kontaktu matki z dzieckiem ‘skóra do skóry’, osoba towarzysząca zobowiązana jest do opuszczenia Oddziału Położniczego oraz budynku Szpitala.
 • Przez cały pobyt na Izbie Przyjęć oraz Oddziale Położniczym osoba towarzysząca powinna zachować bezpieczny dystans wobec osób opiekujących się rodzącą.
 • Podczas pobytu na Oddziale Położniczym osobę towarzyszącą obowiązuje absolutny zakaz opuszczania Oddziału. W przypadku opuszczenia Oddziału nie ma możliwości powrotu.
 • W naszym Szpitalu cały czas obowiązuje zakaz odwiedzin.

Stosowanie się do w/w zasad jest warunkiem uczestnictwa w porodzie rodzinnym oraz wyrazem odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod nr kom. 510 110 970.