Dzięki badaniu psychotechnicznemu każdy kierowca może określić swoją sprawność psychomotoryczną oraz dokonać analizy własnych procesów poznawczych. Sprawdź na czym polegają badania kierowców, ile kosztują, kto powinien je wykonać, gdzie i jaka jest ich cena.

Nadrzędnym celem przeprowadzania psychotestów dla kierowców jest zapewnienie jak największego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na badania psychologiczne kierowców składa się kilka elementów, takich jak  analiza sprawności psychomotorycznej, czy sprawdzenie zdolności poznawczych – procesu uwagi i spostrzegania, a także analiza cech osobowości, dojrzałości społecznej, emocjonalnej oraz funkcjonowania w sytuacji stresującej.

Kto powinien wykonać psychotest i kiedy jest on obowiązkowy?

Ustawowemu obowiązkowi regularnego przechodzenia badania psychotechnicznego dla kierowców podlegają osoby pracujące na co dzień w transporcie drogowym, kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne, kandydaci na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, osoby ubiegające się o prawo jazdy kat. C, C+E, D. Psychotesty są także zalecane serwisantom i konsultantom mobilnym, przedstawicielom handlowym, kierowcom pojazdów uprzywilejowanych oraz wykonawcom innych zawodów wymagających częstego korzystania z samochodu.

Zgłoś się do Salve na badanie jeśli jesteś:

 • kierowcą zawodowym;
 • kierowcą pojazdów służbowych kategorii B;
 • operatorem wózków widłowych, suwnic, maszyn w ruchu, magazynierem;
 • instruktorem, egzaminatorem, kierowcą taxi;
 • przekroczyłeś liczbę 24 punktów karnych lub prowadziłeś po spożyciu alkoholu (lub innych środków odurzających);

lub po prostu chcesz sprawdzić swoje kompetencje i sprawności jako kierowca.

Co ile lat trzeba wykonywać badanie psychologiczne?

Psychotesty dla kierowców zwykle odbywają się co 5 lat. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady takie jak:

 • kierowcy po 60 roku życia są zobligowani do przechodzenia badań psychotechnicznych co 30 miesięcy;
 • osoby, które zostały skierowane na badanie ze względu na spożycie alkoholu lub przekroczenie 24 punktów karnych, otrzymują wynik w formie bezterminowej.

Plusy wykonania psychotestów dla kierowców w Salve Łódź:

Wykonując badania psychotechniczne dla kierowców w naszych przychodniach w Łodzi możesz liczyć na następujące korzyści:

 • krótki czas oczekiwania na wykonanie badania (dostępność od pon. do pt., w godzinach 8-12);
 • wynik otrzymasz tego samego dnia;
 • w gabinecie przebywa 1 osoba (tradycyjne badania odbywają się w grupach);
 • całość badania odbywa się na 1 stanowisku;
 • innowacyjny system Test2Drive.

Specyfika innowacyjnego systemu Test2Drive

 • Test2Drive to pierwszy system, który umożliwia zbadanie wszystkich kluczowych, wymaganych prawnie cech i obszarów, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich kryteriów (testy są obiektywne, wystandaryzowane, rzetelne, trafne i znormalizowane).
 • Monitor dotykowy zastępuje tradycyjną aparaturę i długie testy typu papier ołówek przy zachowaniu niezbędnego poziomu obiektywności i standaryzacji pomiaru. Całość badania odbywa się na jednym stanowisku.
 • Wyniki testów (surowe i znormalizowane) w postaci czytelnych raportów i protokołów są dostępne tuż po wykonanym badaniu. Normalizacja testów została opracowana na próbie normalizacyjnej N=3200 kierowców, a dzięki zastosowaniu technologii on-line jest stale aktualizowana i rozbudowywana.