Niemal trzy czwarte Polaków otrzymuje w pracy przynajmniej jedno świadczenie pozapłacowe. Ankiety i raporty wyraźnie pokazują, że prywatne pakiety medyczne dla pracowników należą do trójki najpopularniejszych i najbardziej pożądanych benefitów pozapłacowych.

Konkurencyjne wynagrodzenie dla pracownika to nie wszystko. Stopa bezrobocia w maju br. wyniosła 6,10 proc. i była niższa od kwietniowej o 0,2 p.p. Ten pozytywny społecznie trend zmniejszania się osób bez pracy stawia jednak przed pracodawcą nowe wyzwania. Rynek skierowany na pracownika jest rynkiem, na którym w dużej mierze reguły gry dyktuje właśnie pracownik. Jak utrzymać dobrego pracownika? Jak zahamować odpływ kadry? Czym motywować i jak zadbać o komfort, wydajność i bezpieczeństwo zespołu?

Rynek pracownika wymaga benefitów

Niezależnie od branży, w której działa Twoja firma, warto dobrze przemyśleć politykę kadrową i zadbać o atrakcyjność warunków zatrudnienia. Rynek skierowany na pracownika wymaga słuchania jego potrzeb i oczekiwań oraz proponowania pożądanych rozwiązań. Czego zatem chcą obecnie pracownicy? Odpowiadając na to pytanie wkraczamy w obszar benefitów pozapłacowych. To one mogą odgrywać decydującą rolę w sukcesie polityki zatrudnienia firmy i z tego powodu stały się w wielu firmach dobrym standardem. I choć w Polsce motywowanie pracownika systemem benefitów pozapłacowych jest narzędziem stosunkowo nowym, to jednak jego znaczenie wyraźnie rośnie w ostatnich latach. Trend ten wzmacnia sytuacja na rynku pracy, gdzie o pozyskanie i utrzymanie dobrego pracownika jest coraz trudniej.

kobiety podające są dłonie

Inwestycja w kadrę

Dobierając pakiet benefitów pozapłacowych pracodawca musi w pewien sposób uśrednić oczekiwania i potrzeby swoich pracowników. W większości firm istnieje bowiem duże zróżnicowanie pod względem płci, wieku, czy wykształcenia kadry. Oczywistym jest, że nie każdy w równym stopniu ucieszy się z karnetu na siłownię, czy dofinansowania do szkolenia. Co więcej, wybierając świadczenia dodatkowe dla swojego zespołu pracodawca musi wziąć pod uwagę także aktualną sytuację finansową firmy. Kogo stać na zaoferowanie pracownikom wszystkiego? Tak więc zróżnicowane potrzeby pracowników to jedno, ale pracodawca ma też określone możliwości budżetowe i nie są one nieograniczone. Benefity pozapłacowe to rodzaj inwestycji i jak każda inwestycja, również ta musi być dobrze przemyślana.

Prywatna opieka medyczna

Czy da się zatem zadowolić wszystkich? Jak pokazują dane z badań Pracuj.pl najczęściej oferowanym przez pracodawców benefitem jest opieka medyczna. Otrzymuje ją 46 proc. ankietowanych kobiet oraz 41 proc. ankietowanych mężczyzn. A co na to pracownicy? Badania przeprowadzone przez ww. portal pokazują, że zatrudnieni najwyżej cenią trzy benefity pozapłacowe: opiekę medyczną, dofinansowanie do szkoleń i dofinansowanie do urlopów. To jednak prywatna opieka medyczna jest właśnie tym rodzajem świadczenia pozapłacowego, które zaspokaja najwięcej oczekiwań i potrzeb pracowników niezależnie od płci. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni wskazują na opiekę medyczną jako najbardziej atrakcyjny z benefitów. Jest ona ważna dla 59 proc. kobiet i nieco ponad 57 proc. mężczyzn. Prywatny pakiet medyczny najlepiej zaspokaja również potrzebny pracowników zależne od wieku, wykształcenia, czy tak dużych zmiennych jak zainteresowania i hobby.

Wykres nr 1

Wykres nr 2