Medycyna Pracy – opis specjalizacji

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest kierowanie swoich pracowników na badania profilaktyczne. Obowiązek ten wynika z art. 229 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracownik podlega badaniom: wstępnym, okresowym oraz kontrolnym.
Obowiązek dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umów o pracę, a zakres badań zależy od rodzaju stanowiska i warunków pracy. Także osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, czy osoby prowadzące w firmie działalność gospodarczą, mogą mieć obowiązek poddania się badaniom medycyny pracy w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Dlatego badania medycyny pracy są jednym z ważniejszych elementów przy zatrudnianiu pracowników.

Medycyna Pracy – lista Przychodni Salve

Przychodnie Salve prowadzą obecnie badania medycyny pracy w 7 placówkach na terenie Łodzi: ul. Gojawiczyńskiej 1/3, ul. Struga 3, ul. Ks. Wujaka 5, ul. Rzgowska 50a, Łagiewnicka 53, Pomorska 75 oraz Armii krajowej 39. Placówka przy ul. Gojawiczyńskiej posiada dedykowaną strefę do wykonywania kompleksowych badań i konsultacji z zakresu medycyny pracy. Dzięki temu w jednym miejscu i w możliwie krótkim czasie pracownik może zrobić niezbędne badania – począwszy od badań laboratoryjnych, psychotestów, badania widzenia zmierzchowego + olśnienia, psychologii transportu, audiometrii, spirometrii, pola widzenia, rtg i konsultacji lekarskich.

Najważniejsze korzyści dla pracodawców, którzy podpisują z nami umowę to:

 • kompleksowa opieka medyczna z zakresu medycyny pracy: badania laboratoryjne, diagnostyka, konsultacje lekarskie,
 • profesjonalna kadra i zaplecze medyczne – dostęp do lekarzy specjalistów i nowoczesnego sprzętu diagnostycznego,
 • indywidualne podejście – opieka pracownika Działu Obsługi Klienta, pomoc w umawianiu i kierowaniu pracowników na badania przez Call Center-„obsługa pacjenta w 1 dzień”,
 • dogodne terminy badań i konsultacji, , zapis na badania i konsultacje w jednej placówce,
 • lokalizacja placówek – możliwość dojazdu komunikacją miejską, bezpłatne parkingi,
 • bez zbędnych formalności – bezgotówkowa obsługa pracowników, prosta umowa i sposób rozliczeń z pracodawcą.

Medycyna pracy w przychodniach Salve – zakres świadczeń:

Konsultacji lekarzy specjalistów:

 • konsultacja okulistyczna,
 • konsultacja laryngologiczna
 • konsultacja neurologiczna,
 • konsultacja dermatologiczna
 • konsultacja psychiatryczna
 • badania sanitarno-epidemiologiczne,
 • konsultacja kardiologiczna.

Badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (orzecznik):
badanie lekarza orzecznika wraz z wydaniem orzeczenia w zakresie:

 • badań wstępnych,
 • badań okresowych,
 • badań kontrolnych.

Testy psychologiczne:

 • kierowcy samochodów służbowych, kurierzy, czy wszelkie osoby zajmujące się działalnością transportową (m.in. kierowcy autobusów, ciężarówek, taksówkarze,
 • dla kierowców samochodów osobowo-ciężarowych do 3,5 t,
 • dla pracowników prowadzących pojazdy uprzywilejowane.

Badanie kierowców w zakresie pracowników prowadzących samochód wg kat B w celach służbowych:

 • widzenie zmierzchowe + olśnienie

Badań diagnostycznych:

 • badanie EKG,
 • badanie wydolności oddechowej – spirometria
 • badanie słuchu – audiometria

Dodatkowo:

 • badania dla uczniów (szkoły branżowe),
 • badania dla studentów,
 • aktualizacja książeczki zdrowia,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne,
 • przegląd stanowisk pracy.
 • Jakie dokumenty musi mieć pracownik stawiający się na badania?

  • skierowanie na badania od pracodawcy:
  • określenie, jaki rodzaj badania profilaktycznego ma być wykonany: badanie wstępne, badanie okresowe, badanie kontrolne;
  • opis stanowiska pracy, na którym pracownik będzie/jest zatrudniony;
  • informacje dotyczące występowania ewentualnych czynników szkodliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych dla zdrowia lub warunków na stanowisku pracy;;

  Skierowanie na badanie medycyny pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego ważne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne i dokument był poprawnie wypełniony. Pracodawca otrzymuje do wypełnienia on-line skierowania na naszych drukach (skierowanie na badania profilaktyczne, skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne);

  • ważny dokument tożsamości,
  • wyniki badań wg. wskazań na skierowaniu, wykonanych przez pracownika (jeśli takie posiada) lub w przypadku wcześniejszego rozpoznania schorzeń: dokumentację medyczną (np. wyniki badań, karty informacyjne/zaświadczenia o  leczeniu)
  • na badanie kontrolne (wymagane w przypadku powrotu do pracy po zwolnieniu lekarskim trwającym co najmniej 30 dni) należy przedstawić zaświadczenie o zdolności do podjęcia pracy i ewentualnie dokumentację medyczną.

  Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie medycyny pracy dla pracowników, w celu uzyskania szczegółowych informacji. Zapraszamy do kontaktu: e-mail: medycyna_pracy@salve.pl.