Medycyna Pracy – opis specjalizacji

Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, wszyscy pracodawcy są zobowiązani do kierowania swoich przyszłych pracowników i już zatrudnionych na określone badania profilaktyczne wstępne, okresowe i badania kontrolne. Obowiązek dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umów o pracę, a zakres badań zależy od rodzaju stanowiska i warunków pracy. Także osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, czy osoby prowadzące w firmie działalność gospodarczą, mogą mieć obowiązek poddania się badaniom medycyny pracy w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Dlatego badania medycyny pracy są jednym z ważniejszych elementów przy zatrudnianiu pracowników.

Medycyna Pracy – lista Przychodni Salve

Przychodnie Salve prowadzą obecnie badania medycyny pracy w 6 placówkach na terenie Łodzi: ul. Gojawiczyńskiej 1/3, ul. Struga 3, ul. Ks. Wujaka 5, ul. Rzgowska 50a, Łagiewnicka 53 oraz Pomorska 75. Placówka przy ul. Gojawiczyńskiej posiada dedykowaną strefę do wykonywania kompleksowych badań i konsultacji z zakresu medycyny pracy. Dzięki temu w jednym miejscu i w możliwie krótkim czasie pracownik może zrobić niezbędne badania – począwszy od badań laboratoryjnych, psychotestów i konsultacji lekarskich.

Najważniejsze korzyści dla pracodawców, którzy podpisują z nami umowę to:

 • kompleksowa opieka medyczna z zakresu medycyny pracy: badania laboratoryjne, diagnostyka, konsultacje lekarskie,
 • profesjonalna kadra i zaplecze medyczne – dostęp do lekarzy specjalistów i nowoczesnego sprzętu diagnostycznego,
 • indywidualne podejście – opieka pracownika Działu Obsługi Klienta, pomoc w umawianiu i kierowaniu pracowników na badania,
 • dogodne terminy badań i konsultacji,
 • lokalizacja placówek – możliwość dojazdu komunikacji miejską, bezpłatne parkingi,
 • bez zbędnych formalności – bezgotówkowa obsługa pracowników, prosta umowa i sposób rozliczeń z pracodawcą.

Medycyna pracy w przychodniach Salve – zakres świadczeń:

 • badania wstępne, okresowe, kontrolne,
 • badania dla kierowców,
 • badania laboratoryjne,
 • badania EKG, RTG,
 • aktualizacja książeczki zdrowia,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne,
 • przegląd stanowisk pracy.

Jakie dokumenty musi mieć pracownik stawiający się na badania?

 • skierowanie na badania od pracodawcy:
 • określenie, jaki rodzaj badania profilaktycznego ma być wykonany: badanie wstępne, badanie okresowe, badanie kontrolne;
 • opis stanowiska pracy, na którym pracownik będzie/jest zatrudniony;
 • informacje dotyczące występowania ewentualnych czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych na stanowisku pracy;

Skierowanie na badanie medycyny pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego ważne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne i dokument był poprawnie wypełniony. Każdy pracodawca otrzymuje od nas po podpisaniu umowy wzór skierowania na druku Salve do wypełnianie on-line.

 • ważny dokument tożsamości,
 • wyniki badań wg. wskazań na skierowaniu, wykonanych przez pracownika (jeśli takie posiada) lub w przypadku wcześniejszego rozpoznania schorzeń: dokumentację medyczną (np. wyniki badań, karty informacyjne/zaświadczenia o  leczeniu)
 • na badanie kontrolne (wymagane w przypadku powrotu do pracy po zwolnieniu lekarskim trwającym co najmniej 30 dni): wystawiona przez lekarza prowadzącego pisemna informacja o rozpoznaniu i przebiegu leczenia schorzenia, będącego przyczyną zwolnienia lekarskiego (ewentualnie dokumentacja medyczna do wglądu).

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie medycyny pracy dla pracowników, w celu uzyskania szczegółowych informacji. Zapraszamy do kontaktu: e-mail: medycyna_pracy@salve.pl.