Zapewnienie dostępu do kompleksowej opieki medycznej jest dziś bardzo cenionym przez pracowników benefitem pozapłacowym. Dostrzegają ten fakt także sami pracodawcy, którzy coraz częściej wybierają pakiety opieki medycznej jako dodatkowe świadczenie dla swoich pracowników.

Firmy, którym zależy na lojalnych pracownikach, decydują się na zakup ofert medycznych dla zatrudnianych osób. To duża wartość wizerunkowa. Spośród największych pracodawców już co druga firma gwarantuje pracownikom dostęp do prywatnej opieki medycznej. Dane z raportu Centrum Badań Marketingowych Indicator* wynika, że jeszcze 68 proc. właścicieli małych firm nie oferuje swoim pracownikom dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Pracownicy natomiast bardzo doceniają gwarantowany dostęp do prywatnej opieki medycznej, licząc na szybką pomoc, gdy pojawiają się problemy ze zdrowiem. To bardzo ważne, ponieważ stale wzrasta także skala niezaspokojonych potrzeb medycznych Polaków, m.in. z powodu zbyt długich oczekiwań na wizyty w ramach NFZ. Według raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń z 2018 r*, prawie 60 proc. respondentów wskazało, że chce otrzymywać pakiety medyczne od swoich pracodawców i są nawet gotowi uczestniczyć w ich finansowaniu.

Warto inwestować w zdrowie pracowników

Troska o zdrowie pracowników jest jednym z najlepszych benefitów, jakie może zagwarantować pracodawca. Według „Raportu płacowego Hays Poland 2019” rozszerzony pakiet opieki medycznej jest dla pracowników ważniejszy od możliwości korzystania ze służbowego auta, pracy elastycznej czy dodatkowego urlopu.

Pracownicy, którzy posiadają dostęp do opieki medycznej korzystają z niej najczęściej profilaktycznie – aż 64 proc. wizyt miało taki właśnie charakter. Większość groźnych dla życia chorób, także tych onkologicznych, jest w Polsce wykrywanych zbyt późno. Ułatwiając kontakt z lekarzami, masz duży wpływ na upowszechnienie profilaktyki zdrowia wśród pracowników, a tym samym pozytywnie wpływasz na ich samopoczucie, co przekłada się także na zaangażowanie w pracy.

Posiadanie prywatnego pakietu zdrowotnego daje poczucie bezpieczeństwa, stanowi solidne zabezpieczenie socjalne oraz pozwala uniknąć długich terminów oczekiwania na konsultacje do lekarzy specjalistów. Pracownicy doceniają dzisiaj dobrej jakości i szybką pomoc medyczną, zarówno dla siebie, jak i całej rodziny, oferowaną im przez pracodawcę.

„Raport z badania małych przedsiębiorców o obciążenia związane z ZUS-em”, Centrum Badań Marketingowych Indicator.

„Współfinansowanie służby zdrowia”, Polska Izba Ubezpieczeń.