11-14 tydzień

 • Konsultacja lekarska
 • USG genetyczne z oceną markerów wad płodu

15-20 tydzień

 • Konsultacja lekarska
 • Morfologia krwi
 • Badanie ogólne moczu
 • Przeciwciała odpornościowe (odczyn Coombsa z grupą krwi)

20-22 tydzień

 • echo serca płodu

21-26 tydzień (wskazane pomiędzy 24-28 tyg.)

 • Konsultacja lekarska
 • Badanie ogólne moczu
 • Badanie stężenia glukozy po doustnym obciążeniu
 • USG ciąży (może być 3D)