27-32 tydzień (wskazane pomiędzy 28-30 tyg.)

 • Konsultacja lekarska
 • Morfologia krwi
 • Badanie ogólne moczu
 • Przeciwciała odpornościowe
 • USG ciąży

33-37 tydzień

 • Konsultacja lekarska
 • Morfologia krwi
 • Badanie ogólne moczu
 • Posiewy z pochwy i odbytu w kierunku GBS
 • Odczyn VDRL
 • Antygen HBs
 • Przeciwciała anty-HCV
 • Przeciwciała anty-HIV

38-39 tydzień

 • Konsultacja lekarska
 • Badanie ogólne moczu
 • Kardiotokografia (KTG) cztery badania
 • USG ciąży