Mama i dziecko opuszczają oddział po porodzie fizjologicznym oraz po cięciu cesarskim zazwyczaj po 2 dobach, a w przypadku wskazań medycznych odpowiednio do stanu zdrowia noworodka i matki. Przy wypisie mama otrzymuje:

Wypis dla siebie

  • kartę informacyjną pobytu w szpitalu, zawierającą opis przebiegu porodu i wykonanych badań i zaleceń
  • zaświadczenie o porodzie – potrzebną do uzyskania urlopu macierzyńskiego
  • informację o Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym należy zarejestrować noworodka w ciągu 2 tygodni
  • recepty (opcjonalnie)

Wypis dla dziecka

  • Książeczkę Zdrowia Dziecka, w której wpisane są informacje dotyczące miedzy innymi przebiegu porodu, stanu zdrowia noworodka po urodzeniu, badań noworodka i dalszych zaleceń.
  • recepty (opcjonalnie)

W przypadku wystąpienia problemów z noworodkiem, najczęściej z powodu nasilonej żółtaczki lub infekcji, jest on diagnozowany i leczony w Oddziale Neonatologicznym, bez konieczności przewożenia dziecka do innego szpitala. Wysoce profesjonalna opieka lekarska oraz pielęgniarska i posiadanie specjalistycznego sprzętu gwarantują podopiecznym oddziału i ich rodzicom poczucie bezpieczeństwa w czasie pobytu w naszej placówce.