Oddział neonatologiczny Salve

Oddział Neonatologiczny Szpitala Salve rozpoczął działalność w listopadzie 2010 roku.

Posiada II stopień referencyjności w opiece neonatologicznej, co oznacza, że pracujący tu zespół ma kompetencje do leczenia noworodków urodzonych przedwcześnie (od 32 tyg. ciąży), z niską masą ciała, z niewydolnością oddechową, infekcjami, żółtaczką i innymi problemami metabolicznymi.

W ramach kontraktu z NFZ oddział obejmuje opieką noworodki chore lub wymagające badań diagnostycznych, urodzone w Klinice Położniczej Salve.

Na oddział przyjmowane są także noworodki urodzone w innych szpitalach, po pobycie na oddziałach intensywnej terapii oraz skierowane przez lekarza pierwszego kontaktu POZ.


Oddział działający w ramach kontraktu z NFZ zapewnia małym pacjentom całodobową wykwalifikowaną opiekę lekarską i pielęgniarską.

Oddział Neonatologiczny składa się z:

 • 10 miejsc dla noworodków
 • 2 miejsc na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka

Wyposażenie

ddział Neonatologiczny Szpitala Salve
Oddział Neonatologiczny Szpitala Salve

Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę medyczną i specjalistyczny sprzęt najnowszej generacji: Inkubatory, respiratory i N-CPAP-y do nieinwazyjnego wspomagania oddechu, urządzenia monitorujące funkcje życiowe (czynność serca, ciśnienie krwi, utlenienie krwi), pompy transfuzyjne, lampy, łóżeczka do fototerapii i przezskórny czytnik bilirubiny (nie trzeba pobierać krwi, aby określić poziom bilirubiny).

Diagnostyka

W celu postawienia właściwej diagnozy oraz skutecznego leczenia wykonujemy niezbędne badania, w zakres których wchodzą:

 • badania laboratoryjne;
 • badania mikrobiologiczne;
 • diagnostyka obrazowa: USG, echo serca z Dopplerem, RTG, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny;
 • możliwość stosowania preparatów krwiopochodnych, w ramach współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Ponadto, w ramach kompleksowej opieki nad noworodkiem realizowane są programy zdrowotne, które dotyczą:

 • badań przesiewowych słuchu – współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy;
 • badań przesiewowych, mających na celu rozpoznanie wrodzonych chorób metabolicznych (fenyloketonurii, niedoczynności tarczycy, mukowiscydozy, SMA (rdzeniowy zanik mięśni).
 • szczepień ochronnych;
 • badań dna oka – rozpoznawanie wczesnych objawów retinopatii u wcześniaków.

Oddział stwarza dogodne warunki do całodniowego kontaktu rodziców z dzieckiem.

Podczas odwiedzin (w godzinach 12.00-19.30) mamy i ojcowie biorą czynny udział w pielęgnacji dziecka, kąpieli i karmieniu. Badania i zabiegi lekarskie odbywają się w obecności rodziców, którzy na bieżąco są informowani o stanie zdrowia ich dziecka. Stosujemy metodę „kangurowania”, dbamy o zachowanie i przywrócenie laktacji, pomagamy w karmieniu piersią (na oddziale jest wydzielony pokój laktacyjny).

Traktujemy indywidualnie każdego pacjenta, stwarzając miłą atmosferę, a po wypisaniu z oddziału obejmujemy dziecko bezpłatną opieką w Poradni Neonatologicznej.

Na Oddział Neonatologiczny przyjmujemy na podstawie skierowania, po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu dostępności miejsca –

tel.: 42 254 64 76, 42 254 64 73, e-mail: neonatologia@salve.pl

WOŚP dla Salve

 • N-CPAP – do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków niewydolnych oddechowo
 • respirator noworodkowy – do zastosowania oddechu zastępczego

Obejrzyj zdjęcia naszego oddziału

Obejrzyj naszą całą galerię zdjęć.