Oddział Położniczy, Blok Porodowy

SZPITAL SALVE p. II,
Łódź 91-211, ul. Szparagowa 10, budynek A


Ordynator Oddziału – dr n. med. Wojciech Wiliński
Przełożona pielęgniarek i położnych  – mgr Izabela Łęgocka