Poród naturalny w Salve

Porody w Salve są bezpłatne (w ramach kontraktu z NFZ).

Poród naturalny to poród, w którym dziecko rodzi się dzięki sile naturalnej czynności skurczowej macicy matki, podlega działaniu hormonalnego koktajlu oksytocyny, adrenaliny oraz endorfin.

Poród rozpoczyna się z chwilą wystąpienia regularnych skurczów macicy, co najmniej co 10 minut, które są coraz silniejsze, częstsze i dłuższe.


Poród naturalny został podzielony na 3 okresy:

I okres

Rozwieranie szyjki macicy – od pojawienia się skurczów macicy do pełnego rozwarcia jej szyjki. W tym czasie szyjka rozwiera się (na początku porodu ma około 2-4 cm rozwarcia i musi rozszerzyć się do około 10 cm). Ten okres trwa od kilku do nawet kilkunastu godzin.

II okres

Obejmuje parcia – od pełnego rozwarcia szyjki do urodzenia się dziecka. W tym okresie główka, a z nią całe dziecko obniża się w kanale rodnym i wydostaje się na zewnątrz. Ten okres trwa od kilkunastu minut do 2 godzin.

III okres

Tzw. łożyskowy – obejmuje rodzenie łożyska. Ten okres trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut.

W czasie I okresu porodu przyszła mama powinna spacerować, może wziąć prysznic, skorzystać ze sprzętów porodowych takich jak: piłka, worek sako, zydel porodowy.

Może także poprosić o znieczulenie zewnątrzoponowe (ZOP) – podanie tego znieczulenia jest w Salve standardem.

Znieczulenie takie polega na założeniu do przestrzeni zewnątrzoponowej, w lędźwiowej części kręgosłupa, specjalnego giętkiego cewnika, wyprowadzonego na zewnątrz i przyklejonego przylepcem do skóry pleców po to, aby się nie przesuwał i nie został wyrwany. Koniec cewnika umieszczany jest w okolicy prawego obojczyka. Przez cewnik podaje się leki znieczulające w zależności od przebiegu porodu i odczuwania bólu przez rodzącą. Ideą znieczulenia jest jak największe zniesienie odczucia bólu przy skurczach macicy, a jednocześnie jak najmniejsze zaburzenie czynności skurczowej. Znieczulenie podane zbyt wcześnie lub w zbyt dużej dawce może osłabić skurcze macicy, a przez to przedłużyć poród. Natomiast znieczulenie podane zbyt późno lub w zbyt małej dawce może być niewystarczająco skuteczne w działaniu przeciwbólowym. Leki stosowane do znieczulenia w naszym szpitalu są lekami nowoczesnymi – działają silnie przeciwbólowo, ale słabo wpływają na napięcie mięśni nóg, a tym samym na możliwość chodzenia w czasie porodu (co było wadą leków starszej generacji). Obecnie może się zdarzyć, że nogi będą „miękkie”, ale taki efekt pojawi się tuż po podaniu leku i będzie krótkotrwały.


Finał porodu czyli moment rodzenia się dziecka najczęściej odbywa się na łóżku porodowym, ale może być też przeprowadzony na worku sako, zydlu porodowym lub w pozycji kucznej. Posiadamy nowoczesne łóżka porodowe (które w kulminacyjnym momencie można złożyć w fotel), pozwalające uzyskać rodzącej pozycję wertykalną, wyposażone w uchwyty dla rąk i podpórki dla stóp, z możliwością regulacji oparcia. To kobieta sama decyduje czy w chwili rodzenia się dziecka woli siedzieć czy leżeć.


Pobyt na oddziale po porodzie naturalnym trwa zwykle 2 doby.

Jeżeli w czasie porodu drogami natury wystąpią wskazania do cięcia cesarskiego jesteśmy przygotowani do jego niezwłocznego wykonania.

Najczęstszymi wskazaniami śródporodowymi do cięcia cesarskiego są:

  • objawy zagrażającego niedotlenienia płodu (nieprawidłowe tętno)
  • brak postępu porodu (kiedy szyjka macicy się nie rozwiera)
  • niewspółmierność porodowa (kiedy główka w kanale rodnym się nie obniża)
Przeczytaj więcej o porodzie przez cesarskie cięzie.