SZKOŁA RODZENIA:

  • w Przychodni Salve – ul. Łagiewnicka 53, piętro 1 (Łódź-Bałuty)

Zajęcia prowadzą położne z oddziału położniczo-ginekologicznego Salve:

Joanna Kobyłecka

Joanna Kobyłecka - położna Salve

Jestem położną z wykształceniem i powołaniem. Moja praca to moja największa pasja – właśnie dlatego, że biorę czynny udział w darze narodzin. W swojej pracy łączę wiedzę medyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Próbuję stać się dla kobiety wsparciem, przewodnikiem i partnerem podczas jej podróży w macierzyństwo. Od wielu lat przygotowuję kobiety do porodu, odbieram porody oraz sprawuję opiekę nad matką i noworodkiem po porodzie. Swoją wiedzę i umiejętności uzupełniam, biorąc udział w konferencjach, kursach, szkoleniach.

Beata Ostrowska

Beata Ostrowska - położna Salve

Położną jestem od ponad 25 lat, z czego większość czasu przepracowałam na sali porodowej. Aby pomóc rodzącej kobiecie preferuję stosowanie przy porodzie pozycji wertykalnych. Od wielu lat pracuję również jako położna rodzinna. Ukończyłam studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Medycznym (tematem pracy dyplomowej było znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu), jestem położną specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.