Wizyta kwalifikująca do porodu w Łodzi

PLANUJĄC PORÓD W NASZYM SZPITALU PRZYSZŁA MAMA POWINNA:

UMÓWIĆ WIZYTĘ KWALIFIKUJĄCĄ DO PORODU OD 30 TYG. CIĄŻY.

W celu umówienia wizyty zadzwoń:

Na wizytę kwalifikującą zabierz:

 • wyniki badań wykonywanych w czasie ciąży, przede wszystkim:
   • grupę krwi,
   • wszystkie badania USG z okresu ciąży

oraz poniższe wyniki badań, jeśli były wykonywane:

 • badanie antygenu HBS (badanie ważne 3 miesiące)
 • badanie przeciwciał anty-HCV (badanie ważne 3 miesiące)
 • badanie anty-HIV (badanie ważne 3 miesiące)
 • wyniki posiewu z pochwy i okolic odbytu (jeśli były pobierane)
 • kartę prowadzenia ciąży
 • karty informacyjne pobytu w szpitalu sprzed ciąży oraz z okresu ciąży (jeśli miało miejsce).

W przypadku chorób towarzyszących konieczne będą konsultacje lekarzy danej specjalności z opinią dotyczącą wpływu na poród i sposób jego przeprowadzenia.

Nasza placówka współpracuje z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych, co daje możliwość pobrania krwi pępowinowej