PLANUJĄC PORÓD W NASZYM SZPITALU PRZYSZŁA MAMA POWINNA:

UMÓWIĆ WIZYTĘ KWALIFIKUJĄCĄ DO PORODU OD 30 TYG. CIĄŻY.

W celu umówienia wizyty zadzwoń:

Na wizytę kwalifikującą zabierz:

  • wyniki badań wykonywanych w czasie ciąży, przede wszystkim:
  • grupę krwi,
  • wszystkie badania USG z okresu ciąży

oraz poniższe wyniki badań, jeśli były wykonywane:

  • badanie antygenu HBS (badanie ważne 3 miesiące)
  • badanie przeciwciał anty-HCV (badanie ważne 3 miesiące)
  • badanie anty-HIV (badanie ważne 3 miesiące)
  • wyniki posiewu z pochwy i okolic odbytu (jeśli były pobierane)
  • kartę prowadzenia ciąży
  • karty informacyjne pobytu w szpitalu sprzed ciąży oraz z okresu ciąży (jeśli miało miejsce).
  • wydrukowaną i wypełnioną ANKIETĘ; pobierz ją tutaj: Formularze do druku

W przypadku chorób towarzyszących konieczne będą konsultacje lekarzy danej specjalności z opinią dotyczącą wpływu na poród i sposób jego przeprowadzenia.

Nasza placówka współpracuje z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych, co daje możliwość pobrania krwi pępowinowej