gastroskopia

  • na 8 h przed badaniem unikaj jedzenia i picia
  • na 4 h przed badaniem nie pal papierosów i nie żuj gumy
  • u pacjentów obciążonych ryzykiem (w tym u osób ze sztucznymi zastawkami serca, po przebytym zapaleniu wsierdzia, z protezą naczyniową lub ze znacznie obniżoną liczbą krwinek białych) należy niekiedy zastosować bezpośrednio przed badaniem antybiotyk. Decyzję o konieczności i sposobie podania takiego leku podejmuje lekarz kierujący na badanie
  • badanie nie może być wykonane bez pisemnej zgody pacjenta
  • jeśli nosisz protezy zębowe – wyjmij je przed badaniem