Kontakt


Dyrektor Placówek Medycznych

Robert Brewiński: r.brewinski@salve.pl

Kierownik Przychodni Salve ul. Struga 3

Michał Zdończyk Michał Zdończyk: m.zdonczyk@salve.pl

Kierownik Przychodni Salve ul. Wujaka 5 (Galeria Widzewska)

Marcin Wodnicki Magdalena Kaźmierczak: m.kazmierczak@salve.pl

Z-ca Kierownika Przychodni Salve ul. Rzgowska 50a

Robert Brewiński Natalia Balińska: n.balinska@salve.pl

Kierownik Przychodni Salve ul. Łagiewnicka 53

 Joanna Brzezińska: j.brzezinska@salve.pl

Przychodnie


BIURO