Jest to test zalecany przez WHO i rekomendowany przed Ministra Zdrowia sposób na wykrycie infekcji koronawirusa. Test jest wykonywany z wykorzystaniem niezwykle czułej metody real-time PCR, która maksymalnie minimalizuje ryzyko otrzymania wyników fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich. W tym teście badamy próbki uzyskane z wymazów z nosogardzieli.

Jak się przygotować?

W dniu badania:

  • Zabierz ze sobą wydrukowane i wypełnione oświadczenie.
    Pobierz PDFOświadczenie test PCR
  • 2 godziny przed badaniem nie jedz i nie pij, aby uniknąć odruchów wymiotnych. Nie pal również papierosów i nie używaj płynu do płukania ust.
  • Zgłoś się o wyznaczonej godzinie na pobranie wymazu do Przychodni Salve przy ul. Pomorskiej 75, Rzgowskiej 50a, Łagiewnickiej 53 lub Ks. Wujaka 5.
  • Wynik badania będzie dostępny online na stronie salve.pl. Link do wyniku zostanie przesłany na podany numer telefonu pacjenta. Wyniki można sprawdzić również na Internetowym Koncie Pacjenta.

Planując swój wyjazd za granicę lub wizytę w szpitalu wykonaj test PCR w dwudniowym wyprzedzeniem. Zawsze może zaistnieć potrzeba powtórzenia testu, np. w przypadku uzyskania wyniku niediagnostycznego.

Jaka jest cena?

  • Test PCR: 295 zł (niezależnie od wersji językowej).

Jak umówić Test PCR na COVID-19?