Zapraszamy do udziału w bezpłatnych programach profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia oraz współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego.

Pacjenci chętni do skorzystania z badań profilaktycznych mogą zgłaszać się osobiście lub umawiać telefonicznie. Udział w tych programach jest bezpłatny, bez skierowania (z wyjątkiem programu badań prenatalnych – tu zachodzi konieczność wystawienia skierowania przez lekarza prowadzącego ciążę).

Programy kierowane są do osób z grup wiekowych najbardziej zagrożonych chorobami.

Aby wziąć udział w badaniach, skontaktuj się telefonicznie z Działem Obsługi Pacjenta: 42 633 78 01, 42 633 56 61.


NFZ

PROGRAMY FINANSOWANE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

  • RAK PIERSI ETAP PODSTAWOWY – MAMMOGRAFIA
  • RAK PIERSI ETAP POGŁĘBIONY –USG, BIOPSJA CIENKOIGŁOWA, BIOPSJA GRUBOIGŁOWA
  • RAK SZYJKI MACICY – CYTOLOGIA
  • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH
Dowiedz się więcej