Program profilaktyki raka jelita grubego w Salve

„Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych”

Profilaktyczne badanie kolonoskopowe w ramach Programu Badań Przesiewowych finansowane z Ministerstwa Zdrowia.

Badanie kolonoskopowe jest bezpłatne.


Kto może zgłosić się na badanie?

Badania kolonoskopowe w ramach programu wykonujemy:

  • wszystkim osobom w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego;
  • osobom w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego;
  • osoby w wieku 25–49 lat, pochodzące z rodziny z zespołem Lyncha – kwalifikowane na podstawie potwierdzenia rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze – powinny być finansowane z innych źródeł. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie nadzorcze co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii;
  • do badań NIE KWALIFIKUJEMY osób z objawami klinicznymi sugerującymi istnienie raka jelita grubego oraz osób, u których wykonywano badanie kolonoskopowe w ciągu ostatnich 10 lat.

Czym jest badanie kolonoskopowe?

Jest to metoda badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego polegająca na wprowadzeniu przez odbyt wziernika zakończonego kamerą i oglądaniu wnętrza jelita grubego. Do tego celu służy giętki instrument zwany kolonoskopem, który lekarz wprowadza przez odbyt do oczyszczonego jelita grubego i przesuwa do ujścia jelita cienkiego. Jeśli w trakcie badania zostaną stwierdzone polipy, zostaną one usunięte za pomocą pętli wprowadzonej do jelita przez kolonoskop. Usunięcie polipów, co do zasady jest bezbolesne. Jeśli usunięcie polipów nie będzie mogło być przeprowadzone w warunkach poradni, lecz będzie konieczne z medycznego punktu widzenia, to jego usunięcie odbywa się w warunkach szpitalnych.

W przypadku, gdy wynik badania kolonoskopowego, wykonanego w ramach programu, wzbudzi wątpliwość lekarza, skieruje on Panią/Pana na badania uzupełniające.


NIE CZEKAJ, AŻ BĘDZIE ZA PÓŹNO!

Zadzwoń i umów się na BEZPŁATNE BADANIE do wybranej przychodni już teraz!


Miejsca wykonywania badań

  • Bałuty – ul. Łagiewnicka 53, Łódź
  • Śródmieście – ul. Struga 3, Łódź
  • Górna – ul. Rzgowska 50 A, Łódź
  • Widzew – ul. Ks. Wujaka 5, Łódź

Przed kolonoskopią pobierz, wydrukuj i wypełnij:

Pobierz PDFAnkieta przed kolonoskopią