Program profilaktyki raka piersi w Salve

RAK PIERSI ETAP PODSTAWOWY – MAMMOGRAFIA

Program przeznaczony jest dla pacjentek w wieku 50-69 lat, ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanego tego badania. BADANIE JEST BEZPŁATNE.

Mammografia jest to obrazowa technika badania gruczołu piersiowego (sutka), z użyciem promieni rentgenowskich (promieni X). Badanie to wykonuje się specjalnym aparatem rentgenowskim (mammograf), który pozwala na uzyskanie promieniowania tzw. miękkiego. Pozwala to na odróżnienie poszczególnych struktur oraz zmian patologicznych w sutku. Zalecana jest kobietom już od 40 roku życia. Badanie to wykonuje się w pierwszej fazie cyklu miesięcznego, po zakończonej miesiączce.


RAK PIERSI ETAP POGŁĘBIONY – USG, BIOPSJA CIENKOIGŁOWA, BIOPSJA GRUBOIGŁOWA

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Tylko wczesna diagnostyka i szybkie podjęcie leczenia dają szansę pełnego wyleczenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w badaniu mammograficznym na etapie podstawowym należy wykonać badania rozszerzające diagnostykę.

U wszystkich kobiet, w wieku 50 – 69 lat, u których stwierdzono nieprawidłowy wynik mammograficzny, w ramach etapu pogłębionego można wykonać bezpłatnie:

 • poradę lekarską połączoną z badaniem oraz/lub skierowaniem na inne badania
 • mammografię uzupełniającą i/lub USG piersi (decyzję o potrzebie wykonania konkretnego badania podejmuje lekarz realizujący poradę)
 • biopsję cienkoigłową lub biopsję gruboigłową.

RAK SZYJKI MACICY – CYTOLOGIA

Program przeznaczony dla pacjentek w wieku 25-59 lat, które przez ostatnie 36 miesięcy nie miały badania w ramach programu.

BADANIE JEST BEZPŁATNE.

Jest to badanie przesiewowe dla kobiet, pozwalające na szybką i skuteczną metodę wykrywania nieprawidłowych komórek szyjki macicy, które nie leczone mogą przekształcić się w raka szyjki macicy. W Polsce rak szyjki macicy jest drugim co do częstości nowotworem złośliwym występującym u kobiet i znajduje się ciągle na jednym z najwyższych miejsc jeśli chodzi o umieralność. Spowodowane to jest zbyt późnym zgłaszaniem się na to jedno z prostszych badań czyli cytologię. Badanie polega na pobraniu wymazu specjalną szczoteczką z kanału i tarczy szyjki macicy, naniesieniu materiału na szkiełko i zabezpieczenie go środkiem utrwalającym. Badanie jest bezbolesne, odbywa się podczas rutynowej wizyty ginekologicznej.

Zachęcamy wszystkie panie do regularnych wizyt ginekologicznych i pobierania materiału do badania cytologicznego.

 • Rak szyjki macicy – Etap pogłębiony
  • W przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego istnieje możliwość wykonania bezpłatnej kolposkopii. Badanie to polega na oglądaniu szyjki macicy w powiększeniu i pobraniu wycinków do badania histopatologicznego z miejsc podejrzanych.

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

Nieinwazyjne badania prenatalne polegają na określeniu ryzyka urodzenia dziecka z wadą genetyczną lub otwartą wadą ośrodkowego układu nerwowego. Określenie ryzyka wystąpienia takiej wady pozwala już we wczesnym okresie ciąży na jej bezpieczne prowadzenie, umożliwia podjęcie leczenia dziecka jeszcze w życiu płodowym oraz objęcie go specjalistyczną opieką medyczną zaraz po urodzeniu.

Z badań prenatalnych mogą skorzystać kobiety ciężarne:

 • obarczone zwiększonym ryzykiem urodzenia dziecka z wadą rozwojową,
 • takie, u których stwierdzono nieprawidłowy wynik badania USG lub nieprawidłowe stężenie markerów biochemicznych,
 • powyżej 35 roku życia,
 • narażone na czynniki szkodliwe przed ciążą lub we wczesnej ciąży.

W przychodniach Salve istnieje możliwość BEZPŁATNEGO WYKONANIA BADAŃ PRENATALNYCH.

Rodzaj wykonywanych badań jest uzależniony od wieku ciąży, w którym zgłosi się do nas pacjentka:

 • 11-13 tydzień
  • USG genetyczne, z oceną przezierności karkowej i oceną kości nosowej,
  • test podwójny (pobranie krwi na markery biochemiczne, służące do kalkulacji ryzyka),
 • 14-17 tydzień
  • test potrójny (pobranie krwi na markery biochemiczne w celu kalkulacji ryzyka),
 • 20-22 tydzień
  • badanie USG genetyczne wraz z ECHO serca płodu.

Na podstawie wyników badań przesiewowych następuje komputerowa kalkulacja ryzyka wad rozwojowych zgodnie z założeniami FMF. Wynik jest także interpretowany przez lekarza genetyka.

W przypadku nieprawidłowych wyników, lekarz zaleca wykonanie badań inwazyjnych np. amniopunkcji. Jest ona wykonywana około 15-20 tygodnia ciąży i polega na pobraniu, pod kontrolą USG, płynu owodniowego, w celu wykonania badań cytogenetycznych.

Badania USG są wykonywane na nowoczesnym aparacie z opcją 3D/4D VOLUSON EXPERT.

przychodnie_oferta_bezplatne_nfz_belka