Program profilaktyki raka piersi w Salve

Etap podstawowy – mammografia

Program przeznaczony jest dla pacjentek w wieku 50-69 lat, ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanego tego badania. BADANIE JEST BEZPŁATNE.

Mammografia jest to obrazowa technika badania gruczołu piersiowego (sutka), z użyciem promieni rentgenowskich (promieni X). Badanie to wykonuje się specjalnym aparatem rentgenowskim (mammograf), który pozwala na uzyskanie promieniowania tzw. miękkiego. Pozwala to na odróżnienie poszczególnych struktur oraz zmian patologicznych w sutku. Zalecana jest kobietom już od 40 roku życia. Badanie to wykonuje się w pierwszej fazie cyklu miesięcznego, po zakończonej miesiączce.

Etap pogłębiony – USG, biopsja cienkoigłowa, biopsja gruboigłowa

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Tylko wczesna diagnostyka i szybkie podjęcie leczenia dają szansę pełnego wyleczenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w badaniu mammograficznym na etapie podstawowym należy wykonać badania rozszerzające diagnostykę.

U wszystkich kobiet, w wieku 50 – 69 lat, u których stwierdzono nieprawidłowy wynik mammograficzny, w ramach etapu pogłębionego można wykonać bezpłatnie:

  • poradę lekarską połączoną z badaniem oraz/lub skierowaniem na inne badania
  • mammografię uzupełniającą i/lub USG piersi (decyzję o potrzebie wykonania konkretnego badania podejmuje lekarz realizujący poradę)
  • biopsję cienkoigłową lub biopsję gruboigłową.