Badania współfinansowane przez UE

„Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego”

Umowa o dofinansowanie nr RPLD.10.03.03-10-C004/19

Badania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 – X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 03 – X.3 Ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie 03 – X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego piersi i szyjki macicy)

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ KOLONOSKOPIĘ PACJENTÓW w wieku 50+ z powiatów: kutnowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, w okresie 01.10.2020-30.09.2022. Możemy przebadać bezpłatnie 1000 osób. Celem „Programu badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego” jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu łódzkiego w badaniach profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w szczególności osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na obszarach województwa nieobjętych lub w bardzo niskim stopniu objętych profilaktyką w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego.

BEZPŁATNE BADANIE KOLONOSKOPOWE w ramach programu przeznaczone jest dla osób:

  • które uczą się/pracują lub zamieszkują powiaty: kutnowski, opoczyński, radomszczański, tj. obszary tzw. „Białych plam”,
  • w wieku 50–65l., osoby niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • w wieku 40–49l., osoby, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • w wieku 25–49l. osoby z rodziny z zespołem Lyncha (potwierdzenie rozpoznania z poradni genetycznej na podst. spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego),
  • w wieku 25-49l. osoby z rodziny z zespołem FAP (potwierdzenie rozpoznania z poradni genetycznej – tylko pierwsze badanie w tej grupie osób).

Z programu badań nie mogą skorzystać osoby:

  • z objawami klinicznymi sugerującymi istnienie raka jelita grubego,
  • które wykonały kolonoskopię w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha) na podstawie oświadczenia oraz weryfikacji w systemie.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE (do pobrania)

Pobierz PDFRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Pobierz PDFAnkieta rekrutacyjna/skierowanie Pobierz PDFFormularz zgłoszeniowy/deklaracja uczestnictwa Pobierz PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych Pobierz PDFOświadczenie – potwierdzenie wykonania badania/znieczulenia

PLACÓWKI WSPÓŁPRACUJĄCE

KONTAKT
Biuro projektu
ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź (parter)
Kamila Wybranowska
e-mail: k.wybranowska@salve.pl
tel: 575-503-112