Programy finansowane przez Ministerstwo Zdrowia

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Badania mają na celu wykrycie i objęcie opieką lekarską rodzin, w których występują nowotwory tj.: rak piersi czy rak jajnika.

Moduł 1 – Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.
Celem Programu jest znaczne zwiększenie odsetka wczesnych rozpoznań i dzięki temu wyleczeń raka piersi i jajnika w rodzinach wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na te nowotwory, poprzez:

 • zidentyfikowanie – na podstawie dokładnych wywiadów rodzinnych – kobiet, u których prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi i/lub jajnika jest wielokrotnie wyższe od średniego ryzyka w polskiej populacji,
 • prowadzenie badań nosicielstwa mutacji genu BRCA1 w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania. W części tych rodzin (prawdopodobnie 10-15%) takie badania umożliwią ustalenie lub wykluczenie wysokiego indywidualnego ryzyka wśród zdrowych krewnych chorych na raka piersi lub jajnika,
 • objęcie kobiet z grupy wysokiego ryzyka programem corocznych badań ukierunkowanych na wczesne rozpoznanie raka piersi (samobadanie piersi: mammografia i USG) oraz raka jajnika i błony śluzowej trzonu macicy (badanie ginekologiczne, USG ginekologiczne, oznaczanie CA-125).

Warunkiem przystąpienia do programu jest wcześniejsze złożenie wypełnionej ankiety.


Prosimy o pobranie i wypełnienie ankiety oraz deklaracji:


Ankietę można:

 • wypełnić osobiście w rejestracji przychodni SALVE
 • lub

 • przesłać drogą elektroniczną na adres
  e-mail: profilaktyka@salve.pl
 • lub

 • przesłać listem na adres:
  SALVE, ul. Struga 3, 90- 420 Łódź

Po otrzymaniu ankiety skontaktujemy się z pacjentem w celu umówienia badania.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: