Usługi komercyjne

Dla NOWORODKÓW i NIEMOWLĄT DO UKOŃCZENIA 1. ROKU ŻYCIA

Zakres świadczeń:

Konsultacje specjalistyczne dotyczące problemów zdrowotnych
Działalność edukacyjna dla rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem

Porada neonatologiczna obejmuje:

  • badanie przedmiotowe dziecka,
  • ocenę rozwoju fizycznego,
  • wykonywanie i ocenę badań dodatkowych (wraz z pobieraniem krwi do badań),
  • prowadzenie leczenia specjalistycznego,
  • planowanie i kierowanie do dalszych konsultacji i badań.