Diabetolog – poradnia diabetologiczna w Łodzi

Zgodnie z definicją Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (wysokim poziomem cukru we krwi), wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem i zaburzeniem czynności wielu narządów, zwłaszcza oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Wyróżniamy dwa podstawowe typy cukrzycy:

Cukrzyca typu 1 – jest chorobą autoimmunologiczną. Organizm niszczy komórki beta wysp Langerhansa trzustki, których funkcją jest produkcja insuliny. Brak insuliny powoduje, że wzrasta poziom glukozy we krwi i pojawia się hiperglikemia. W cukrzycy typu 1 objawy występują gwałtownie. Na początku pojawia się pragnienie, częste oddawanie moczu oraz zmęczenie. Cukrzyca typu 1 nazywana jest często cukrzycą insulinozależną, ponieważ pacjenci, którzy na nią chorują, muszą przez całe życie przyjmować insulinę z zewnątrz (zastrzyki, pompa insulinowa). Może pojawić się w każdym wieku. Bardzo często zapadają na nią osoby młode.

Cukrzyca typu 2 – jest chorobą metaboliczną, która postępuje powoli. Jej objawy nasilają się stopniowo. Organizm zachowuje zdolność wytwarzania insuliny, ale staje się oporny na działanie tego hormonu (insulinooprność), co w konsekwencji prowadzi do hiperglikemii. Zwykle pierwszymi objawami cukrzycy typu 2 są: suchość w ustach, częste napady głodu, wzmożone pragnienie senność, infekcje intymne, zaburzenia widzenia. Ten typ cukrzycy występuje zwykle u osób starszych, na ogół otyłych i z nadciśnieniem tętniczym. Choroba wymaga ciągłego przyjmowania odpowiednich leków doustnych.

Zespół diabetologów naszej poradni posiada doświadczenie w leczeniu pacjentów z oboma typami cukrzycy. W diagnostyce cukrzycy stosuje się oznaczanie we krwi żylnej (pobranej po upływie 8–14 godzin od ostatniego posiłku), przeprowadzone w laboratorium, a nie za pomocą domowego glukometru.

Zakres świadczeń Poradni diabetologicznej Salve w Łodzi

 • porady specjalistyczne w zakresie cukrzycy i stanu przedcukrzycowego,
 • diagnostyka i leczenie cukrzycy (typu I i II),
 • kontrola przebiegu choroby i oznaczenie wskaźnika wyrównania cukrzycy HbA1c (hemoglobina glikowana),
 • leczenie powikłań cukrzycy, nefropatii, angiopatii, neuropatii i retinopatii,
 • współpraca z  i leczenie zespołu stopy cukrzycowej.

Dlaczego tak ważne jest leczenie i stałe kontrolowanie cukrzycy?

Cukrzyca – podobnie jak wiele innych chorób przewlekłych – wiąże się z ryzykiem rozwoju różnego typu powikłań. Powikłanie to schorzenie, które powstaje wskutek innej choroby, operacji, lub błędów w leczeniu. Powikłania mogą wpływać niekorzystnie na rokowanie cukrzycy oraz obniżać jakość i długość życia. Na świecie powikłania cukrzycy są wciąż najczęstszą przyczyną amputacji kończyn oraz schyłkowej niewydolności nerek. Wystąpienie powikłań zależy od wielu czynników, takich jak: stopnień podatności, wiek, stan zdrowia, sposób leczenia, samokontrola, czy styl życia.

Rodzaje powikłań cukrzycy

Powikłania cukrzycy dzieli się na:

 1. wczesne (ostre), które mogą występować na każdym etapie choroby i mają nagły przebieg:
  • hipoglikemia, czyli niedocukrzenie;
  • kwasica ketonowa.
 2. późne (przewlekłe), które występują zwykłe w konsekwencji długotrwałego procesu rozwoju cukrzycy i mają przebieg postępujący:
  • mikroangiopatia, której przyczyną jest uszkodzenie małych naczyń krwionośnych;
  • makroangiopatia, której przyczyną jest uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych.

Czym jest hipoglikemia?

Hipoglikemia, nazywana inaczej niedocukrzeniem, to stan, w którym stężenie cukru (glukozy) we krwi spada poniżej poziomu 70 mg/dl (3,9 mmol/l). Jest zaburzeniem gospodarki węglowodanowej w organizmie i częstym powikłaniem leczenia cukrzycy, które stanowi potencjalne zagrożenie dla życia.

Z hipoglikemią mamy do czynienia niezależnie od występowania jej objawów, które u części osób, zwłaszcza chorujących od wielu lat na cukrzycę typu 1, mogą pojawiać się dopiero przy znacznie niższych, niż wymienione powyżej, wartościach glikemii.

Jakie są objawy hipoglikemii i kiedy mogą wystąpić?

Do najczęstszych objawów hipoglikemii możemy zaliczyć: szybkie bicie serca, niepokój, ból głowy, niewyraźną mowę, trudności z wyrażaniem myśli, obfite pocenie się, tak zwane „zimne” poty, uczucie bardzo silnego głodu, zachowanie nieodpowiednie do miejsca i sytuacji (np. nieuzasadniona agresja), drżenie rąk, drętwienie warg lub/i języka, senność lub pobudzenie, a w skrajnym przypadku może dojść do zasłabnięcia i utraty świadomości. Objawy hipoglikemii najczęściej występują przy bardzo szybkim obniżaniu stężenia cukru we krwi.