Poradnia hematologiczna (choroby krwi)

Usługi komercyjne (płatne)

Zakres świadczeń

Konsultacje i leczenie chorób hematologicznych takich, jak:

  • niedokrwistość z niedoboru żelaza
  • niedokrwistość z niedoboru wit. B12
  • zespoły mielodysplastyczne
  • ostre białaczki – szpikowe i limfoblastyczne
  • przewlekłe białaczki – szpikowe i limfatyczne
  • czerwienica prawdziwa
  • nadpłytkowość samoistna
  • szpiczak plazmocytowy
  • chłoniaki złośliwe (w tym najczęściej: chłoniak Hodgkina, chłoniak rozlany z dużych limfocytów B)
  • skazy krwotoczne: małopłytkowe i osoczowe