Poradnia internistyczna

Usługi komercyjne (płatne)

Zakres świadczeń

  • badanie i porada lekarska,
  • diagnostyka i leczenie w ramach kompetencji,
  • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej (z wyjątkiem oddziału dla przewlekle chorych),
  • promocja zdrowia i profilaktyka chorób.