Poradnia medycyny sportowej

Usługi komercyjne (płatne)

Zakres świadczeń

BADANIA ZAWODNIKÓW WSZYSTKICH DYSCYPLIN W SPORCIE AMATORSKIM I WYCZYNOWYM:

  • wstępne (kwalifikacje do uprawiania sportu)
  • okresowe (dopuszczenie do dalszego udziału w treningach i zawodach sportowych wydawane co 6 miesięcy)
  • kontrolne (po kontuzji lub przerwie w treningach)

BADANIA KWALIFIKUJĄCE DO UDZIAŁU W TEŚCIE SPRAWNOŚCIOWYM DLA KANDYDATÓW DO:

  • wojska
  • policji
  • straży pożarnej

KONSULTACJE ANTYDOPINGOWE

BADANIA KIEROWCÓW I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE PRAWA JAZDY LUB PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI