Specjalista medycyny sportowej - poradnia medycyny sportowej w Łodzi

Usługi komercyjne (płatne)

Zakres świadczeń

 • BADANIA ZAWODNIKÓW WSZYSTKICH DYSCYPLIN W SPORCIE AMATORSKIM I WYCZYNOWYM:
  • wstępne (kwalifikacje do uprawiania sportu)
  • okresowe (dopuszczenie do dalszego udziału w treningach i zawodach sportowych)
  • kontrolne (po kontuzji lub przerwie w treningach)
 • BADANIA KWALIFIKUJĄCE DO UDZIAŁU W TEŚCIE SPRAWNOŚCIOWYM DLA KANDYDATÓW DO:
  • wojska
  • policji
  • straży pożarnej
 • KONSULTACJE ANTYDOPINGOWE
 • BADANIA KIEROWCÓW I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE PRAWA JAZDY LUB PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI

DLA SPORTOWCÓW I KANDYDATÓW DO PRACY WYMAGAJĄCEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Poradnia Medycyny Sportowej Salve oferuje badania zawodników wszystkich dyscyplin sportu amatorskiego oraz wyczynowego, a także badania kwalifikujące do udziału w testach sprawnościowych niezbędnych do zatrudnienia w takich instytucjach jak wojsko, straż pożarna i policja.
Badania są ukierunkowane na określenie stanu zdrowia danej osoby. Duże obciążenie fizyczne organizmu wymaga stałej kontroli lekarskiej. Dzięki temu możliwe jest szybkie podjęcie leczenia w przypadku nieprawidłowości. Jest to także niezbędne do zapewnienia maksimum bezpieczeństwa dla zdrowia i życia. Orzeczenie z Poradni Medycyny Sportowej jest wymogiem prawnym, bez którego sportowiec nie może m.in. brać udziału w oficjalnych zawodach, ani starać się o wypłatę ubezpieczenia za wypadek podczas treningu. Jest także wymagane od kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w profesjach ściśle związanych ze sprawnością fizyczną. Część klubów sportowych prosi o dostarczenie aktualnych wyników, aby mieć pewność, że dana osoba może podjąć intensywne, regularne treningi.
Poradnia Medycyny Sportowej Salve oferuje też kompleksowe badania dla każdego, kto chce określić wydolność swojego organizmu i dowiedzieć się, czy może podjąć regularny wysiłek fizyczny uprawiając np. boks lub podnoszenie ciężarów.
Ważne! Osoby niepełnoletnie są przyjmowane na konsultacje lekarskie wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.

MEDYCYNA SPORTOWA – JAKIE BADANIA MUSZĘ WYKONAĆ?

Do większości dyscyplin sportowych konieczne jest wykonanie badań takich, jak:

 • Badanie EKG
 • Morfologia krwi obwodowej z rozmazem
 • Określenie stężenia glukozy w krwi
 • OB
 • Badanie moczu
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań od specjalistów takich jak okulisty i laryngolog

Oraz badania typowe dla danej dyscypliny sportu, wymagane do wystawienia orzeczenia.

DLA PRZYSZŁYCH I DOŚWIADCZONYCH KIEROWCÓW

Poradnia Medycyny Sportowej przyjmuje także osoby, które muszą wykonać badania niezbędne do rozpoczęcia kursu prawa jazdy. Specjaliści wykonują też badania wstępne, okresowe i kontrolne kierowców zawodowych, a także badania niezbędne do przedłużenia okresu ważności prawa jazdy.
Poradnia Medycyny Sportowej Łódź – Salve to sieć placówek medycznych, oferująca kompleksową opiekę medyczną o wysokim standardzie.
Zapraszamy!

Dokumenty i informacje do pobrania: