Poradnia nefrologiczna (choroby nerek)

Usługi komercyjne (płatne)

Zakres świadczeń

  • rozpoznawanie i różnicowanie wrodzonych i nabytych chorób nerek
  • dieta i leki używane w leczeniu chorób nerek i dróg moczowych, farmakoterapia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
  • leczenie osób z przeszczepioną nerką
  • choroby nerek współistniejące z innymi chorobami np. choroby układu krążenia, wątroby
  • leczenie ostrych chorób nefrologicznych