Poradnia neurochirurgiczna

Usługi komercyjne (płatne)

Zakres świadczeń

 • Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń neurochirurgicznych w trybie ambulatoryjnym.
 • Zakres świadczonych procedur medycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnię, m.in.:
  • procedurywykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad i badanie neurologiczne, ocena wyników badań obrazowych układu nerwowego i kręgosłupa, ocena innych badań dodatkowych  układu nerwowego, np.: elektrofizjologicznych i ultrasonograficznych, zlecanie badań obrazowych i innych,  wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia, orzekanie o niezdolności do pracy (zwolnienia z pracy), profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie neurochirurgii, prowadzenie dokumentacji medycznej przechowywanej w Poradni SALVE.
  • kierowanie do planowego leczenia szpitalnego
  • kierowanie do leczenia w poradniach specjalistycznych
  • kierowanie do leczenia uzdrowiskowego (sanatorium)
  • konsultacje w okresie przed i poszpitalnym
  • kontynuacja leczenia poszpitalnego
  • prewencja schorzeń neurochirurgicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.