Usługi komercyjne (płatne)

Poradnia psychologiczna w Salve

Oferujemy konsultacje psychologiczne w zakresie: kryzysy życiowe, wsparcie w żałobie, problemy interpersonalne, zaburzenia lękowe, nerwice, zaburzenia zachowania

Zakres świadczeń

Tematyka pracy z pacjentem:

 • Diagnostyka psychologiczna
  Poznaj pozytywne i negatywne właściwości psychiczne oraz psychologiczne mechanizmy funkcjonowania, wyjaśnienie problemów w funkcjonowaniu oraz prognoza skutków zachowań i zjawisk oraz możliwości modyfikowania tego, co problematyczne w funkcjonowaniu.
 • Diagnostyka neuropsychologiczna >
  To badanie służące ocenie funkcji poznawczych. Skierowane jest do osób z chorobami neurologicznymi (np. udary, guzy mózgu, urazy mózgu) lub po przebytych w/w chorobach neurologicznych oraz do osób odczuwających pogorszenie funkcjonowania pamięci, planowania działania, orientacji przestrzennej.
 • Ocena osobowości i zaburzeń psychicznych; wiek 18-69>
  Ocena osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.).
 • Diagnoza cech osobowości; wiek 15-80,>
  Ocena czynników osobowości (skale), a w ramach każdego z nich do sześciu składników (podskale); są to: neurotyczność (lęk, agresywna wrogość, depresyjność, nadmierny krytycyzm, impulsywność i nadwrażliwość), ekstrawertyczność (serdeczność, towarzyskość, asertywność, aktywność, poszukiwanie doznań i emocje pozytywne), otwartość na doświadczenie (wyobraźnia, estetyka, uczucia, działanie, idee i wartości), ugodowość (zaufanie, prostolinijność, altruizm, ustępliwość, skromność i skłonność do rozczulania się), sumienność (kompetencja, skłonność do porządku, obowiązkowość, dążenie do osiągnięć, samodyscyplina i rozwaga).
 • Pomiar poziomu inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna; wiek 15+,>
  Oceń swoją wrodzoną inteligencję, inteligencję niewyuczoną, „tym z czym się rodzimy”, potencjałem intelektualnym.
 • Pomiar poziomu inteligencji ogólnej; wiek 6+>
  Ocena wiedzy nabytej oraz umiejętności znajdowania dostępu do tej wiedzy
 • Identyfikowanie stylów kierowania i wyznaczanie pożądanych ścieżek rozwoju kompetencji kierowniczych u kadry menadżerskiej; wiek matura +,
 • Ocena osobowości w procesach selekcyjnych, w procesach rozwojowych i coachingu, w doradztwie zawodowym oraz w badaniach kompetencji kadry kierowniczej.
 • Ocena temperamentu; wiek 15+,>
  Ocena żwawości, perseweratywności, wrażliwości sensorycznej, reaktywności emocjonalnej, wytrzymałości i aktywności.
 • Ocena postaw rodziców; wiek 20+,>
  Oceń swoją (rodzica) postawę względem dzieci.
 • Ocena dziecko – rodzic wiek; 13-20,>
  Oceń relacje Twojego dziecka z Tobą (rodzicami).
 • Poradnictwo zawodowe; wiek 15+,>
  Wieloaspektowa ocena preferencji ucznia, związanych z wyborem zawodu. Przy ocenie tej uwzględniane są zainteresowania, kompetencje społeczne i cechy temperamentu.
 • depresja, przygnębienie, poczucie pustki wewnętrznej, brak poczucia sensu życia, myśli o samobójstwie
 • nerwica, lęki, fobie, napady paniki, natrętne myśli
 • niezdecydowanie, bezradność, uczucie życiowego zagubienia
 • zaburzenia zachowania na różnym tle, nie radzenie sobie z własną agresją, częste konflikty w domu lub w pracy
 • stres, napięcie nerwowe, uczucie ciągłego zmęczenia, kłopoty z koncentracją
 • kłopoty ze snem, bezsenność, inne zaburzenia snu
 • nie radzenie sobie w relacjach z innymi ludźmi, nieumiejętność utrzymania związków
 • sytuacja, która wywołała uraz psychiczny; powracające myśli o trudnych przeżyciach z przeszłości
 • wątpliwości co do własnej wartości i kompetencji, poczucie wypalenia zawodowego
 • utrata pracy wywołująca kryzys psychiczny, mobbing w pracy
 • konflikty z własnym dzieckiem, jego niepokojące zachowania, trudności w rozwoju, problemy wychowawcze lub szkolne
 • objawy depresji u nastolatka w okresie dojrzewania
 • konflikt lub rozstanie z bliską osobą, żałoba po jej stracie
 • kryzys w małżeństwie, rozwód
 • okołoporodowe zaburzenia nastroju (depresja poporodowa, baby blues)
 • treningi kompetencji wychowawczej dla rodziców
 • wsparcie kobiet w ciąży, poddających się badaniom genetycznym

Grafik lekarzy

Wszystkie
Wujaka
Łagiewnicka
Gojawiczyńskiej
Pomorska
Rzgowska

Nie znaleziono żadnych grafików spełniających powyższe kryteria wyszukiwania

Bobrowska Emilia (mgr)
Poradnia Psychologii - psycholog
wtorek
Godziny przyjęć15:00 - 19:00
LokalizacjaŁódź, ul. Wujaka 5
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna pierwszorazowa (pacjenci od 7 lat) - 150,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna (pacjenci od 7 lat) - 150,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna - terapia dla par (pacjenci od 18 lat) - 200,00 PLN
środa
Godziny przyjęć14:00 - 19:45
LokalizacjaŁódź, ul. Łagiewnicka 53
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna pierwszorazowa (pacjenci od 7 lat) - 150,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna (pacjenci od 7 lat) - 150,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna - terapia dla par (pacjenci od 18 lat) - 200,00 PLN
Kowalewski Adam (mgr)
Poradnia Psychologii - psycholog
poniedziałek
Godziny przyjęć16:00 - 20:00
LokalizacjaŁódź, ul. Gojawiczyńskiej 1/3
Lokalizacja
Teleporada (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna - 150,00 PLN
środa
Godziny przyjęć16:00 - 19:00
LokalizacjaŁódź, ul. Pomorska 75
Lokalizacja
Teleporada (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna - 150,00 PLN
Krajewska Anna (mgr)
Poradnia Psychologii - psycholog
czwartek
Godziny przyjęć16:00 - 18:10
LokalizacjaŁódź, ul. Rzgowska 50a
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
Stefaniak Mateusz (mgr)
Poradnia Psychologii - psycholog
poniedziałek
Godziny przyjęć16:30 - 20:00
LokalizacjaŁódź, ul. Łagiewnicka 53
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna pierwszorazowa (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
Troszyńska Paulina (mgr)
Poradnia Medycyny Pracy - psycholog
Poradnia Psychologii - psycholog
poniedziałek
Godziny przyjęć08:00 - 11:00
LokalizacjaŁódź, ul. Rzgowska 50a
Lokalizacja
Teleporada (pacjenci od 18 lat) - 100,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
poniedziałek
Godziny przyjęć11:30 - 15:00
LokalizacjaŁódź, ul. Gojawiczyńskiej 1/3
Lokalizacja
Teleporada (pacjenci od 18 lat) - 100,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
wtorek
Godziny przyjęć08:00 - 10:30
LokalizacjaŁódź, ul. Rzgowska 50a
Lokalizacja
Teleporada (pacjenci od 18 lat) - 100,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
wtorek
Godziny przyjęć11:00 - 14:00
LokalizacjaŁódź, ul. Gojawiczyńskiej 1/3
Lokalizacja
Teleporada (pacjenci od 18 lat) - 100,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
środa
Godziny przyjęć08:00 - 10:30
LokalizacjaŁódź, ul. Gojawiczyńskiej 1/3
Lokalizacja
Teleporada (pacjenci od 18 lat) - 100,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
środa
Godziny przyjęć11:00 - 13:30
LokalizacjaŁódź, ul. Rzgowska 50a
Lokalizacja
Teleporada (pacjenci od 18 lat) - 100,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
czwartek
Godziny przyjęć08:00 - 12:00
LokalizacjaŁódź, ul. Rzgowska 50a
Lokalizacja
Teleporada (pacjenci od 18 lat) - 100,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
czwartek
Godziny przyjęć12:30 - 16:00
LokalizacjaŁódź, ul. Gojawiczyńskiej 1/3
Lokalizacja
Teleporada (pacjenci od 18 lat) - 100,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
piątek
Godziny przyjęć08:00 - 11:00
LokalizacjaŁódź, ul. Rzgowska 50a
Lokalizacja
Teleporada (pacjenci od 18 lat) - 100,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
piątek
Godziny przyjęć11:30 - 15:00
LokalizacjaŁódź, ul. Gojawiczyńskiej 1/3
Lokalizacja
Teleporada (pacjenci od 18 lat) - 100,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
Turajczyk Jarosław (mgr)
Poradnia Psychologii - psycholog
sobota
Godziny przyjęć12:00 - 18:00
LokalizacjaŁódź, ul. Pomorska 75
Lokalizacja
Konsultacja psychologa dziecięcego (pacjenci od 5 lat do 17 lat) - 150,00 PLN
Lokalizacja
Teleporada (pacjenci od 5 lat) - 120,00 PLN
Lokalizacja
Test psychologiczny MMPI-2  (pacjenci od 5 lat) - 450,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
Walczak-Tręda Aleksandra (dr n.med.)
Poradnia Psychologii - psycholog
poniedziałek
Godziny przyjęć15:00 - 19:00
LokalizacjaŁódź, ul. Rzgowska 50a
Lokalizacja
Teleporada - 150,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna - 150,00 PLN
sobota
Godziny przyjęć10:00 - 14:00
LokalizacjaŁódź, ul. Rzgowska 50a
Lokalizacja
Teleporada - 150,00 PLN
Lokalizacja
Wizyta psychologiczna - 150,00 PLN
Bobrowska Emilia (mgr)
Poradnia Psychologii - psycholog
wtorek
Godziny przyjęć15:00 - 19:00
LokalizacjaŁódź, ul. Wujaka 5
LokalizacjaWizyta psychologiczna pierwszorazowa (pacjenci od 7 lat) - 150,00 PLN
LokalizacjaWizyta psychologiczna (pacjenci od 7 lat) - 150,00 PLN
LokalizacjaWizyta psychologiczna - terapia dla par (pacjenci od 18 lat) - 200,00 PLN
Bobrowska Emilia (mgr)
Poradnia Psychologii - psycholog
środa
Godziny przyjęć14:00 - 19:45
LokalizacjaŁódź, ul. Łagiewnicka 53
LokalizacjaWizyta psychologiczna pierwszorazowa (pacjenci od 7 lat) - 150,00 PLN
LokalizacjaWizyta psychologiczna (pacjenci od 7 lat) - 150,00 PLN
LokalizacjaWizyta psychologiczna - terapia dla par (pacjenci od 18 lat) - 200,00 PLN
Stefaniak Mateusz (mgr)
Poradnia Psychologii - psycholog
poniedziałek
Godziny przyjęć16:30 - 20:00
LokalizacjaŁódź, ul. Łagiewnicka 53
LokalizacjaWizyta psychologiczna pierwszorazowa (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
LokalizacjaWizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
Kowalewski Adam (mgr)
Poradnia Psychologii - psycholog
poniedziałek
Godziny przyjęć16:00 - 20:00
LokalizacjaŁódź, ul. Gojawiczyńskiej 1/3
LokalizacjaTeleporada (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
LokalizacjaWizyta psychologiczna - 150,00 PLN
Troszyńska Paulina (mgr)
Poradnia Medycyny Pracy - psycholog
Poradnia Psychologii - psycholog
poniedziałek
Godziny przyjęć11:30 - 15:00
LokalizacjaŁódź, ul. Gojawiczyńskiej 1/3
LokalizacjaWizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
wtorek
Godziny przyjęć11:00 - 14:00
LokalizacjaŁódź, ul. Gojawiczyńskiej 1/3
LokalizacjaWizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
środa
Godziny przyjęć08:00 - 10:30
LokalizacjaŁódź, ul. Gojawiczyńskiej 1/3
LokalizacjaWizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
czwartek
Godziny przyjęć12:30 - 16:00
LokalizacjaŁódź, ul. Gojawiczyńskiej 1/3
LokalizacjaWizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
piątek
Godziny przyjęć11:30 - 15:00
LokalizacjaŁódź, ul. Gojawiczyńskiej 1/3
LokalizacjaWizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
Kowalewski Adam (mgr)
Poradnia Psychologii - psycholog
środa
Godziny przyjęć16:00 - 19:00
LokalizacjaŁódź, ul. Pomorska 75
LokalizacjaTeleporada (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
LokalizacjaWizyta psychologiczna - 150,00 PLN
Turajczyk Jarosław (mgr)
Poradnia Psychologii - psycholog
sobota
Godziny przyjęć12:00 - 18:00
LokalizacjaŁódź, ul. Pomorska 75
LokalizacjaKonsultacja psychologa dziecięcego (pacjenci od 5 lat do 17 lat) - 150,00 PLN
LokalizacjaTeleporada (pacjenci od 5 lat) - 120,00 PLN
LokalizacjaTest psychologiczny MMPI-2  (pacjenci od 5 lat) - 450,00 PLN
LokalizacjaWizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
Krajewska Anna (mgr)
Poradnia Psychologii - psycholog
czwartek
Godziny przyjęć16:00 - 18:10
LokalizacjaŁódź, ul. Rzgowska 50a
LokalizacjaWizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
Troszyńska Paulina (mgr)
Poradnia Medycyny Pracy - psycholog
Poradnia Psychologii - psycholog
poniedziałek
Godziny przyjęć08:00 - 11:00
LokalizacjaŁódź, ul. Rzgowska 50a
LokalizacjaWizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
wtorek
Godziny przyjęć08:00 - 10:30
LokalizacjaŁódź, ul. Rzgowska 50a
LokalizacjaWizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
środa
Godziny przyjęć11:00 - 13:30
LokalizacjaŁódź, ul. Rzgowska 50a
LokalizacjaWizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
czwartek
Godziny przyjęć08:00 - 12:00
LokalizacjaŁódź, ul. Rzgowska 50a
LokalizacjaWizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
piątek
Godziny przyjęć08:00 - 11:00
LokalizacjaŁódź, ul. Rzgowska 50a
LokalizacjaWizyta psychologiczna (pacjenci od 18 lat) - 150,00 PLN
Walczak-Tręda Aleksandra (dr n.med.)
Poradnia Psychologii - psycholog
poniedziałek
Godziny przyjęć15:00 - 19:00
LokalizacjaŁódź, ul. Rzgowska 50a
LokalizacjaTeleporada - 150,00 PLN
LokalizacjaWizyta psychologiczna - 150,00 PLN
sobota
Godziny przyjęć10:00 - 14:00
LokalizacjaŁódź, ul. Rzgowska 50a
LokalizacjaTeleporada - 150,00 PLN
LokalizacjaWizyta psychologiczna - 150,00 PLN