Grafik lekarzy

Wszystkie placówki
ul. Ks. Wujaka
ul. Łagiewnicka
ul. Rzgowska
dr n.med. Kroczyńska - Bednarek Jadwiga
środa

15:00 - 18:30

wizyta

konsultacja pulmunologa

ul. Ks. Wujaka 5


dr n. med. Nielepkowicz-Goździńska Agnieszka
poniedziałek

15:00 - 20:00

konsultacja pulmonologa pierwszorazowa

wizyta

konsultacja pulmonologa

wizyta pierwszorazowa

ul. Łagiewnicka 53


dr n.med. Olejniczak Dorota
piątek

15:00 - 18:30

konsultacja alergologa

wizyta

konsultacja pulmunologa dziecięcego

konsultacja alergologa dziecięcego

konsultacja pulmunologa

konsultacja pediatry

ul. Rzgowska 50a

sobota

09:45 - 13:30

konsultacja alergologa

wizyta

konsultacja pulmunologa dziecięcego

konsultacja alergologa dziecięcego

konsultacja pulmunologa

konsultacja pediatry

ul. Ks. Wujaka 5


dr hab. n. med. Panek Michał
czwartek

18:00 - 20:00

konsultacja pulmunologa

wizyta pierwszorazowa

konsultacja pulmonologa pierwszorazowa

wizyta

ul. Rzgowska 50a