Seksuolog - poradnia seksuologiczna w Łodzi

Usługi komercyjne (płatne)

Seksualność jest podstawowym elementem bycia człowiekiem przez całe życie, obejmującym seks, płciową identyfikacje i rolę, orientację seksualną, erotyzm, pożądanie, intymność i reprodukcję.

Seksualność jako integralna część osobowości człowieka jest jednym z zasadniczych elementów koniecznych do nawiązywania prawidłowych relacji i kontaktów interpersonalnych.

Seksualność to odczuwanie przyjemności i satysfakcji w życiu seksualnym, to odpowiednie przystosowanie partnerów, system wartości i zdolność do prokreacji.

Seksualność człowieka zmienia się i kształtuje w zależności od etapu życia, rozwoju osobowości i jej cech, doświadczeń życiowych, światopoglądu, stanu zdrowia somatycznego.

Czynniki wpływające na seksualność:

 • ogólna jakość życia
 • stan zdrowia somatycznego
 • skuteczne leczenie chorób przewlekłych i zaburzeń seksualnych
 • satysfakcjonujące życie seksualne
 • uwarunkowania społeczne w tym kultura, religia etc.

Zdrowie seksualne to sprawność, satysfakcja i brak zaburzeń w tej sferze.

Z jakimi problemami należy zgłosić się do seksuologa?

 • Zaburzenia pożądania, czyli zmniejszony lub nadmierny popęd seksualny (hipo- i hiperlibidemia)
 • Zaburzenia podniecenia
 • Zaburzenia erekcji (wzwodu)
 • Zaburzenia orgazmu i ejakulacji
 • Wytrysk przedwczesny
 • Zaburzenia związane z bólem: pochwica, dyspaurenia
 • Zaburzenia preferencji seksualnych (parafilie) np. ekshibicjonizm, podglądactwo, pedofilia, fetyszyzm, transwestytyzm, sadyzm, masochizm, pluralizm, triolizm i inne.
 • Zaburzenia identyfikacji płciowej, transseksualizm
 • Zaburzenia seksualne w przebiegu chorób przewlekłych (np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby onkologiczne, schorzenia urologiczne, zaburzenia psychiczne) i stosowanej w ich leczeniu farmakoterapii.
 • Problemy seksualne na kolejnych etapach życia, w okresie menopauzy i andropauzy, w ciąży i połogu.

Następstwa zaburzeń seksualnych:

 • negatywny wpływ na związek
 • niska samoocena
 • ujemny wpływ na wyniki w pracy
 • pogorszenie więzi rodzinnych

Jak wygląda wizyta u seksuologa?

Badanie seksuologiczne to przede wszystkim dokładnie zebrany wywiad dotyczący zdrowia somatycznego i psychicznego z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, kulturowych i psychospołecznych pacjenta z wykorzystaniem diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz psychologicznej a także konsultacji innych specjalistów.

Kontakt z seksuologiem ma zazwyczaj charakter cyklicznych spotkań z oceną postępów i efektów stosowanej terapii.

Seksuolog bardzo często współpracuje z psychologiem, dzięki czemu diagnostyka i terapia ma aspekt wielowymiarowy, a podejście do pacjenta jest holistyczne.