Szczepienie przeciwko COVID-19 w SALVE

Miło nam poinformować, że SALVE uczestniczy w procesie szczepień przeciwko COVID-19.

OBECNIE trwają szczepienia NAUCZYCIELI PRZECIWKO COVID w Przychodniach Salve przy ul. POMORSKIEJ 75 i ŁAGIEWNICKIEJ 53.

  1. Kogo obejmuje szczepienie?
  • nauczyciele przedszkoli i żłobków
  • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy
  • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych
  • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
  • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
  • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

  2. Jak się zapisać?
  Nauczyciele zgłaszają chęć szczepienia do swoich dyrektorów, a dyrektorzy dokonują rejestracji poprzez System Informacji Oświatowej. W przypadków żłobków i instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat, proces rejestracji odbywa się przez specjalny formularz https://szczepieniazlobki.rcb.gov.pl.

  3. Gdzie i kiedy rozpoczynają się szczepienia?
  Termin rejestracji upływa 10 lutego, szczepienia rozpoczną się 12 lutego.

  Wszelkich informacji na temat szczepień nauczycieli w PRZYCHODNIACH SALVE udzielamy pod numerem tel. 42 207 00 66 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16.