Laserowe usuwanie żylaków

Laserowe usuwanie żylaków (zabieg wykonywany jest w Przychodni Salve, ul. Wujaka 5 – Galeria Widzewska)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BADANIA/ ZABIEGU/ OPERACJI:

Żylaki pierwotne powstają na skutek predyspozycji genetycznych (rodzinnych), na które nakładają się czynniki zależne od sposobu życia pacjenta, do których należy m.in. tryb życia stojący lub siedzący, ciężka praca fizyczna, przebyte liczne ciąże, otyłość, mała ilość ruchu, dieta ubogobłonnikowa. Niewydolność zastawek w żyłach, czyli ich nieprawidłowa funkcja i osłabienie ściany naczynia żylnego doprowadza do cofania się krwi w żyłach. Odwrócenie przepływu krwi w żyłach czyli powstanie refluksu skutkuje zastojem krwi w żyłach kończyn dolnych. To z kolei jest przyczyną wystąpienia obrzęków kończyn dolnych i innych objawów przewlekłej niewydolności żylnej.

Chorzy skarżą się również na uczucie ciężkości, łatwej męczliwości kończyn dolnych oraz ich bóle oraz obrzęki okolicy kostek i stóp. Dolegliwości te nasilają się w godzinach wieczornych, po dłuższym, kilkugodzinnym staniu lub siedzeniu. W nocy występują kurcze mięśni goleni. W najbardziej zaawansowanych postaciach choroby, pacjenci mają przebarwienia skóry, ogniska lipodermatosklerozy i owrzodzenia troficzne goleni. Mogą wystąpić krwawienia z żylaków kończyn dolnych i epizody zapalenia żył powierzchownych i zakrzepicy żył głębokich.
W leczeniu objawów przewlekłej niewydolności żylnej stosuje się leki flebotropowe, noszenie wyrobów uciskowych o stopniowanym ucisku – kompresjoterapię, skleroterapię, leczenie chirurgiczne czyli np. wycięcie żyły odpiszczelowej (stripping), jak również wewnątrzżylne metody leczenia żylaków kończyn dolnych.

Do wewnątrzżylnych sposobów zamknięcia żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej należy: wewnątrzżylna ablacja przy pomocy lasera diodowego, najkorzystniej o długości fali 1470 nm – EVLT, wewnątrzżylna ablacja przy pomocy prądu o częstotliwości fal radiowych – RF, jak również ablacja parą wodną – SVS.

W tracie wewnątrznaczyniowych zabiegów, niewydolne żyły ulegają zamknięciu. Należy podkreślić, że zabieg ten jest małoinwazyjny, wykonywany w znieczuleniu miejscowym.

Zaletą tego zabiegu jest jego bardzo wysoka skuteczność. Zabieg wewnątrzżylny charakteryzuje się mniejszą liczbą powikłań w stosunku do klasycznej operacji czyli np. strippingu żyły odpiszczelowej. Co ważne zabieg np. laserowej ablacji żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej praktycznie nie ogranicza zwykłej codziennej aktywności życiowej. Zabiegi wewnątrzżylne charakteryzują się szybkim zmniejszeniem dolegliwości podstawowych oraz wysokim stopniem zadowolenia pacjentów.

W porównaniu z klasycznym leczeniem chirurgicznym zabiegi wewnątrznaczyniowe są związane z mniejszą częstością nawrotów żylaków, co związane jest prawdopodobnie z brakiem neowaskularyzacji.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:

Przed planowanym zabiegiem, szczegółowo omawia się z pacjentem korzyści i ryzyko powikłań związanych z proponowanym sposobem leczenia. Pacjenci zwykle nie wymagają specyficznego przygotowania do zabiegu wewnątrznaczyniowego. Natomiast chorzy z chorobami współistniejącymi, powinni być poddani konsultacji kardiologicznej lub internistycznej, celem kwalifikacji do wykonania zabiegu ablacji wewnątrzżylnej.

Pacjenci powinni mieć wykonane podstawowe badania laboratoryjne czyli: elektrolity, morfologię krwi, parametry krzepnięcia krwi (koagulogram) oraz grupę krwi.
Pacjent po zabiegu powinien mieć zapewnioną opiekę osób trzecich. Podstawą opieki pooperacyjnej, w przypadku ambulatoryjnego wykonywania zabiegów wewnątrzżylnych jest stały kontakt telefoniczny pacjenta z lekarzem prowadzącym.

Zabieg wewnątrznaczyniowej ablacji niewydolnej żyły przeprowadza chirurg naczyniowy w warunkach sali zabiegowej, przy użyciu jednorazowego sprzętu z zastosowaniem ultrasonografii.

ZABIEG:

Przed operacją chirurg osobiście wykonuje usg dopplerowskie żył kończyn dolnych, celem dokładnej oceny anatomii głównych pni żylnych i ich odgałęzień. Po znieczuleniu skóry, nakłuwana jest żyła igłą i wprowadzane jest do światła żyły włókno laserowe.

Wprowadzenie włókna do światła żyły jest bezbolesne. Następnie wykonuje się znieczulenie tumescencyjne 0.1% roztworem lignokainy buforowanym dwuwęglanem sodu, co powoduje znieczulenie tkanek wokół niewydolnej żyły, jak również obkurczenie żyły na włóknie laserowym.

Kolejnym etapem jest uruchomienie lasera, wycofywanie włókna i zamykanie światła niewydolnej żyły.

Po zakończonym zabiegu, w miejsce nakłucia żyły zakłada się jałowy opatrunek i na kończynę dolną zakłada się pończochę uciskowa w II klasie ucisku. Bezpośrednio po zabiegu pacjent jest wypisywany do domu.

REKONWALESCENCJA I ZALECENIA:

W okresie pooperacyjnym pacjent powinien stosować profilaktykę przeciwzakrzepową w postaci podskórnych injekcji heparyny drobnocząsteczkowej w dawce profilaktycznej przez ok. 10 dni oraz nosić pończochy uciskowe w II klasie ucisku przez pierwsze 48 godzin po zabiegu, a następnie przez ok. miesiąc w ciągu dnia.
Kontrolne badania kliniczne z wykonaniem usg dopplerowskiego odbywają się po 1-2 dniach, jak również po 7 i 30 dniach oraz po 3 i 6 miesiącach od zabiegu.
Żyła poddawana działaniu światła laserowego ulega zwłóknieniu, a żylaki zanikają w ciągu 3-6 miesięcy.
Jeżeli po zabiegu wewnątrznaczyniowej ablacji niewydolnej żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej, współistniejące żylaki nie zmniejszą się lub nie zanikną do rozważenia jest rozszerzenie leczenie czyli np. wykonanie zabiegu skleroterapii lub miniflebektomi.
Należy podkreślić, że powikłania po zabiegach wewnątrzżylnych występują z mniejszą częstością niż po tradycyjnych operacjach.

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ TRWANIA ZABIEGU

Ok 50 minut
Wizyta kwalifikująca do zabiegu – Przychodnia Salve, ul. Wujaka 5 (Galeria Widzewska)

CENA:

Jedna kończyna – 3200 zł
Dwie kończyny – 5300 zł

Lekarz wykonujący: dr Rafał Ziółkowski