Szerokie wycięcie guza gruczołu piersiowego (BCT) Biopsja węzła wartownika (SNB)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BADANIA/ ZABIEGU/ OPERACJI

Zabieg wykonuje się w przypadku raka gruczołu piersiowego, gdy istnieją warunki do operacji oszczędzającej gruczoł piersiowy. Ten zabieg zawsze musi być uzupełniony dodatkowym leczeniem- radioterapią. Przed zabiegiem w ok. guz w zakładzie medycyny nuklearnej wstrzykuje się śródskórnie ok. 1 ml izotopu technetu (promieniowanie odpowiada wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej). Następnie pod urządzeniem zwanym gamma kamerą obserwuje się rozprzestrzenianie znacznika i jego lokalizację w węzłach chłonnych pachy i oznacza się miejsce gromadzenia znacznika. W czasie zabiegu operacyjnego wykonywanego kilka godzin później wycina się guz piersi wraz z niezbędnym marginesem tkanek oraz specjalną sondą wyszukuje się zajęty znacznikiem izotopowym węzeł. Miejsce po wyciętym guzie w piersi oznacza się klipsami metalowymi. W miejsce po guzie i po węźle chłonnym pachy zakłada się dreny, które są usuwane dnia następnego. Pozostają dwie niewielki blizny na sutku i w pasze. Wycięte tkanki posyła się do badania histopatologicznego i od wyniku badania uzależnia się leczenie uzupełniające. Jeżeli w węźle chłonnym tzw. wartowniku nie ma przerzutów raka, a guz piersi wycięty jest w całości kończy się etap chirurgiczny leczenia raka. W przypadku obecności makroprzerzutów (czyli przerzutów powyżej 2 mm) w węźle chłonnym kwalifikuje się do usunięcia wszystkich węzłów chłonnych pachy. Ten etap odbywa się po ok. 2-4 tygodniach.

RODZAJ ZNIECZULENIA

Ogólne dotchawicze, możliwe ogólne dożylne

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

Grupa krwi, morfologia, jonogram, cukier, APTT, HBS/HcV, EKG, rtg klatki piersiowej lub inne dodatkowe badania wynikające ze współistniejących chorób. Konsultacja i kwalifikacja anestezjologiczna przed zabiegiem. Pacjentka przychodzi na badanie węzła wartownika na czczo (bez jedzenia i picia) i jest tego samego dnia operowana.

REKONWALESCENCJA I ZALECENIA

Kontrola w poradni, na ogół nie stwierdza się zbierania chłonki. Dalsze postępowanie lecznicze uzależnione od wyniku badania histopatologicznego.

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ POBYTU W SZPITALU

1 doba

CZAS OCZEKIWANIA NA ZABIEG:

 ok. 2 tygodnie

Lekarze wykonujący: dr Łukasz Rajchert, dr Jacek Pytel , dr Marcin Faflik