Usunięcie węzłów chłonnych pachy

INFORMACJA DOTYCZĄCA BADANIA/ ZABIEGU/ OPERACJI

Zabieg wykonuje się w przypadku stwierdzenia obecności makroprzerzutów (czyli przerzutów powyżej 2 mm) w węzłach chłonnych pachy po biopsji węzła wartownika. Zabieg polega na usunięciu zawartości dołu pachowego z tkanki tłuszczowej wraz z węzłami chłonnymi . Po zabiegu utrzymuje się kilka dni dren. Zwykle gromadzi się chłonka, którą punktuje się w warunkach ambulatoryjnych 1-2 razy w tygodniu. Po zabiegu występują zaburzenia czucia pod pachą i na wewnętrznej powierzchni ramienia strony operowanej. Może występować obrzęk kończyny górnej strony operowanej.

RODZAJ ZNIECZULENIA

Ogólne dotchawicze

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

Grupa krwi, morfologia, jonogram, cukier, APTT, HBS/HcV, EKG, rtg klatki piersiowej jeżeli nie było wykonane wcześniej lub inne badania uzależnione od współtowarzyszących chorób. Konsultacja i kwalifikacja anestezjologiczna przed zabiegiem w warunkach ambulatoryjnych. Pacjentka przychodzi do szpitala w dniu zabiegu na czczo (bez jedzenia i picia).

REKONWALESCENCJA I ZALECENIA

Wymaga rehabilitacji kończyny górnej strony operowanej po instruktażu otrzymanym w oddziale. Dalsze postępowanie lecznicze uzależnione od badania histopatologicznego.

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ POBYTU W SZPITALU

1 doba

CZAS OCZEKIWANIA NA ZABIEG:

 ok. 2 tygodnie

Lekarze wykonujący: dr Łukasz Rajchert, dr Jacek Pytel , dr Marcin Faflik