INFORMACJA DOTYCZĄCA BADANIA/ ZABIEGU/ OPERACJI

Gastroskopia (zwana także ezofagogastroduodenoskopią) jest badaniem endoskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego umożliwiającym dokładną ocenę przełyku, żołądka i dwunastnicy. Gastroskopia jest nie tylko badaniem diagnostycznym – pozwalającym uwidocznić patologiczne zmiany w zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego – ale także terapeutycznym, służącym do usuwania polipów, ciał obcych, tamowania krwawień, leczenia żylaków przełyku jak i poszerzaniu powstałych zwężeń. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod wczesnego diagnozowania nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Badanie polega na wprowadzeniu do światła przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, dwunastnica) giętkiego aparatu wyposażonego w optykę umożliwiającą lekarzowi wykonującemu procedurę obejrzenie ścian badanych narządów od wewnątrz , co umożliwia stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości – cech zapalenia, krwawienia, obecności guzów, polipów, ciał obcych, nacieku, nadżerek lub owrzodzeń, zwężeń. Podczas badania wykonywane jest pobranie materiału do wykonania testu ureazowego na obecność bakterii Helicobacter pylori oraz do badania histopatologicznego, które jest niezbędne do rozpoznania wielu chorób.

Badanie jest przeprowadzane w pozycji leżącej na lewym boku. Przed badaniem należy usunąć protezy zębowe. Po miejscowym znieczuleniu, zakładany jest między szczęki plastikowy ustnik. Następnie wprowadza się do jamy ustnej i gardła końcówkę giętkiego endoskopu. Badanie jest niebolesne, odczuwalny może być jedynie przejściowy dyskomfort i pojawić się mogą odruchy odbijania.

Gastroskopia diagnostyczna trwa ok. 10 minut. Gastroskopia terapeutyczna, np. z zabiegiem polipektomii, tamowania krwawień trwa około kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

Po zakończonym badaniu pacjent otrzymuje opis badania wraz z wyczerpującym komentarzem dotyczącym wyniku gastroskopii oraz wynik testu ureazowego na obecność bakterii Helicobacter Pylorii (HP) – jeśli taki był wykonany.

RODZAJ ZNIECZULENIA

Do zabiegu gastroskopii diagnostycznej wystarczające jest znieczulenie miejscowe lignocainą.

Do gastroskopii terapeutycznej o rodzaju znieczulenia decyduje lekarz przeprowadzający zabieg.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADANIA

Przed badaniem wymagana jest świadoma, pisemna zgoda.

W przypadku przyjmowania leków przeciwko nadciśnieniu i niektórych leków nasercowych wskazane jest przyjęcie porannej dawki leków przed badaniem (pod warunkiem zachowania odstępu minimum 3-4 godzin od badania i popicia leków niewielką ilością czystej wody) – dokładnych wskazówek udzieli lekarz prowadzący. Nie należy przyjmować leków przeciwcukrzycowych (ryzyko spadku poziomu cukru).

Pacjenci przyjmowani do zabiegów polipektomii w żołądku, powinni mieć ze sobą aktualne wyniki badań wskaźników krzepliwości krwi ( INR, morfologia z poziomem płytek krwi). Pacjenci leczeni lekami przeciwkrzepliwymi powinni poinformować o tym wcześniej lekarza przeprowadzającego zabieg.

REKONWALESCENCJA I ZALECENIA

Po wykonaniu procedury endoskopowego badania górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopii) ze względu na znieczulenie miejscowe gardła należy powstrzymać się od jedzenia i picia przez okres utrzymania się znieczulenia (około 0,5-2 godzin). W przypadku stosowania w trakcie endoskopii znieczulenia innego niż miejscowe znieczulenie gardła obowiązuje konieczność zachowania szczególnej ostrożności przez okres 24 godzin od badania (zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi potencjalnie niebezpiecznych urządzeń, zakaz podejmowania istotnych decyzji). W tym wypadku, jeśli pacjent nie pozostaje na obserwacji w szpitalu, konieczna jest opieka osoby drugiej przy powrocie do domu.

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ POBYTU W SZPITALU

W przypadku gastroskopii diagnostycznej pobyt w oddziale zajmuje od 30 minut do 1 godziny.

CENA:

320 zł

CZAS OCZEKIWANIA NA ZABIEG:

KOMERCYJNIE – 1 tydzień

Lekarze wykonujący:

  • dr Justyna Kotynia,
  • dr Jacek Stańczyk,
  • dr Jerzy Koziński,
  • dr Michał Spychalski