Operacja drogą brzuszną (laparotomia) jest klasycznym zabiegiem chirurgicznym, polegającym na otwarciu jamy brzusznej poprzez przecięcie skóry, mięśni i otrzewnej, co umożliwia eksplorację wnętrza jamy brzusznej. W zależności od zakresu operacji otwarcie jamy brzusznej (cięcie skóry) wykonywane jest z cięcia podłużnego w lini środkowej ciała) oraz cięcie poprzeczne nadłonowe (tzw ,,w uśmiech”) Zastosowanie cięcia poprzecznego , zwykle mniej widocznego, nie zawsze jest możliwe. Zwykle cięcie proste konieczne jest w przypadku podejrzenia nowotworu narządu rodnego, mięśniaków olbrzymich lub w znacznej otyłości. Do szycia skóry stosowany jest jednak zwykle wchłanialny szew śródskórny, dlatego efekty kosmetyczne w obu wypadkach są zadowalające.