INFORMACJA DOTYCZĄCA BADANIA/ ZABIEGU/ OPERACJI:

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – AMD (Age-related Macular Degeneration) jest postępującą zwyrodnieniową chorobą centralnej części siatkówki i stanowi najczęstszą przyczynę pogorszenia ostrości wzroku u osób, które ukończyły 50 lat.

AMD dzieli się na dwie postaci – suchą i wysiękową. W celu określenia postaci AMD należy wykonać badanie obrazowe siatkówki. Najważniejsze badania to optyczna koherentna tomografia (OCT) oraz angiografia fluoresceinowa (AF)

Postać sucha AMD ma powolny przebieg, wielu pacjentów zachowuje użyteczną ostrość wzroku do końca życia. W postaci suchej AMD dochodzi do niedotlenienia wewnętrznych warstw siatkówki – nabłonka barwnikowego (RPE) oraz fotoreceptorów. Sucha postać AMD charakteryzuje się występowaniem druz (złogi produktów przemiany materii siatkówki ) i tzw. zanikiem geograficznym.

Postać wysiękowa AMD występuje tylko u 10% chorych, ale 90% przypadków utraty widzenia spowodowane jest tą właśnie postacią AMD. Cechuje ją neowaskularyzacja podsiatkówkowa (CNV). CNV to patologiczne naczynia krwionośne rozprzestrzeniające się pod siatkówką. Zwiększona przepuszczalność tych nieprawidłowych naczyń prowadzi do przesączania płynu pod siatkówkę oraz do wylewów krwi, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń widzenia centralnego.

Objawy wysiękowego AMD:

  • obniżenie ostrości wzroku,
  • deformacje obrazu pod postacią zniekształcenia linii prostych
  • kłopoty z czytaniem
  • ciemna plama w polu widzenia

Leczenie wysiękowej postaci AMD

Jedynym skutecznym leczeniem są zastrzyki doszklistkowe. Wykonywane są w znieczuleniu miejscowym. Lek, który jest podawany do wnętrza gałki ocznej zawiera substancje hamujące rozwój patologicznych naczyń – VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth Factor), co pozwala zatrzymać postęp choroby. Do iniekcji stosuje się, uzyskiwane w laboratoriach, specjalne rekombinowane przeciwciało, Ranibizumab (prep.Lucentis).

Iniekcję leku wykonuje się cienką igłą do komory ciała szklistego. W trakcie iniekcji pacjent nie odczuwa bólu, ewentualnie może być wyczuwalne lekkie szczypanie. Sam zabieg trwa bardzo krótko ok. 5 min.

RODZAJ ZNIECZULENIA:

Znieczulenie miejscowe.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:

Wykonanie badań obrazowych (OCT, angiografia fluoresceinowa), rozmowa na temat oceny aktualnego stanu chorego oraz analiza wyników badań.

CO ZABRAĆ DO SZPITALA:

Prosimy o zabranie ze sobą tylko niezbędnych rzeczy, takich, jak: dokumentacja medyczna, wyniki badań, leki stosowane przewlekle, ubranie na zmianę.

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ POBYTU W SZPITALU:

Kilka godzin

CENA (nie zawiera kosztu wizyty kwalifikacyjnej):

990 zł za iniekcję (wykonywana preparatem Lucentis)

Lekarze wykonujący:

  • dr Janusz Michalewski