Grafik lekarzy

Wszystkie placówki
ul. Struga
ul. Ks. Wujaka
dr n. med. Mazurowski Wojciech
Poniedziałek

16:40 - 17:50

echo serca u dzieci z wizyta

ul. Struga 3


dr n .med. Politowska Beata
Piątek

15:15 - 17:30

wiz+echo serca

wizyta

echo serca

ul. Ks. Wujaka 5