Badanie słuchu

Podstawowe badanie słuchu

Słuch jest jednym ze zmysłów człowieka, niezwykle ważnym w codziennej komunikacji. Z zaburzeniami słuchu zmagają się nie tylko osoby starsze, choć rzeczywiście zmysł ten ulega pogorszeniu wraz z wiekiem. Sporym odsetkiem pacjentów są osoby młode, które wskutek rozmaitych mechanizmów doznały częściowego lub całkowitego ubytku słuchu. Poradnia badania słuchu Salve wyróżnia się kompleksowym podejściem do pacjentów.

Badania słuchu są nieinwazyjne i bezbolesne. Złotym standardem diagnostyki jest audiogram – graficzne przedstawienie zdolności słyszenia. Często wystarczy do wstępnego rozpoznania, jeśli jednak istnieją jakiekolwiek wątpliwości, lekarz wykonuje bardziej szczegółowe badania słuchu. W poradni badania słuchu dąży się do przywrócenia sprawności tego zmysłu, co z kolei przekłada się pozytywnie na jakość życia każdego dnia.

 

Poradnia badania słuchu Salve – zakres świadczonych usług

  • porady specjalistyczne;
  • kompleksowe badanie słuchu pod kątem doboru aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słuch;
  • poradnictwo w zakresie doboru aparatów słuchowych;
  • wizyty kontrolne osób korzystających z urządzeń wspomagających słuch lub zmagających się z przewlekłym niedosłuchem;
  • diagnostyka i terapia wszelkich zaburzeń słuchu.

 

Kiedy należy zgłosić się do poradni badania słuchu Salve?

Do poradni badania słuchu należy zgłosić się w następujących przypadkach:

  • przewlekłe szumy uszne;
  • niedosłuch dotyczący jednego ucha lub obu uszu;
  • głuchota nagła lub wrodzona;
  • trudności ze słyszeniem szeptu drugiej osoby lub zaburzenia słuchu podczas rozmowy telefonicznej.

 

Warto zabrać bliską osobę na badanie słuchu, jeśli obserwuje się u niej głośniejsze mówienie, częste dopytywanie o wypowiedziane wcześniej zdania lub słowa, a także konieczność ciągłego podgłaszania radia czy telewizora. Zwłaszcza osoby starsze często nie zdają sobie sprawy z istoty tego problemu – warto wówczas zasugerować im wizytę w poradni badania słuchu.