Poradnia Chorób Zakaźnych

Czym zajmuje się poradnia chorób zakaźnych?

Poradnia chorób zakaźnych Salve zajmuje się leczeniem, diagnostyką i zapobieganiem różnego rodzaju zakażeniom wirusowym, bakteryjnym, grzybicznym i wywołanym przez pasożyty. W trakcie leczenia nierzadko konieczne są konsultacje z innymi specjalistami, np. chorób wewnętrznych, neurologii czy wenerologii, dlatego jedynie kompleksowe podejście poparte badaniami dodatkowymi może zapewnić oczekiwane rezultaty.
Niektóre choroby zakaźne wyróżniają się wysokim stopniem zaraźliwości, czyli mogą z łatwością przenosić się z człowieka na człowieka ,dlatego kluczowe jest wczesne ich rozpoznanie. Niektóre choroby zakaźne wymagają izolacji. Choroby zakaźne , jak na przykład zakażenie HBV , HCV lub HIV często przebiegają w sposób utajony , nie powodując objawów a ich opóźnione rozpoznanie może mieć istotne konsekwencje zdrowotne. 
Ważnym zagadnieniem są także choroby zakaźne przywlekane z krajów tropikalnych, dlatego bardzo ważna jest konsultacja z lekarzem w razie wystąpienia gorączki, biegunki lub zmian skórnych po powrocie z rejonów egzotycznych. 

 

Poradnia chorób zakaźnych – zakres świadczonych usług:

 • konsultacje z zakresu chorób zakaźnych, w tym chorób odkleszczowych oraz przenoszonych drogą kontaktów seksualnych;
 • konsultacje przed wyjazdem do tropiku oraz po powrocie;
 • szczepienia ochronne dorosłych;
 • PrEP.

 

Kiedy należy udać się do poradni chorób zakaźnych?

Zgłosić się powinno, w razie wystąpienia między innymi:

 • biegunki;
 • gorączki;
 • żółtaczki;
 • objawów związanych z pokłuciem przez kleszcze;
 • zmian skórne;
 • ryzykownych kontaktów seksualnych;
 • chęci rozpoczęcia profilaktyki przedekspozycyjnej HIV;
 • nawracających infekcji;
 • powiększenia węzłów chłonnych.

 

Wyżej wymienione objawy są wskazaniem do konsultacji z lekarzem chorób zakaźnych. Wiele chorób zakaźnych, jak na przykład gruźlica, botulizm czy malaria wymaga hospitalizacji. Inne z nich jak na przykład zakażenie wirusem B lub C zapalenia wątroby, wymaga leczenia w ramach programów lekowych. Najistotniejsze jest zawsze wczesne rozpoznanie choroby. Choroby zakaźne mogą dotyczyć osób w każdym wieku, bez względu na płeć.