Poradnia Medycyny Pracy

Czym zajmuje się poradnia medycyny pracy?

Poradnia medycyny pracy świadczy usługi medyczne pacjentom, którzy potrzebują oceny stanu zdrowia w zakładzie pracy, na uczelni czy w dowolnym innym miejscu, gdzie konieczne jest lekarskie potwierdzenie zdolności do wykonywania określonych czynności. Medycyna pracy jest dziedziną wielodyscyplinarną, zajmującą się m.in. ochroną zdrowia osób pracujących i profilaktyką szkodliwego wpływu różnych czynników środowiskowych na organizm człowieka przebywającego w danym miejscu. Każda wizyta rozpoczyna się od dokładnego wywiadu zdrowotnego, po czym przeprowadzane są proste testy i zlecane badania szczegółowe, jeśli pojawia się taka konieczność. 

 

Poradnia medycyny pracy — zakres świadczonych 

  • badania wstępne, okresowe, kontrolne;
  • badania dla szkół i uczelni wyższych;
  • badania dla kierowców, w tym: uzyskanie prawa jazdy, przedłużenie prawa jazdy, przedłużenie świadectwa kwalifikacji zawodowej;
  • badania laboratoryjne, w tym paskowe, glukoza i lipidogram;
  • badania EKG, RTG;
  • aktualizacja książeczki zdrowia;
  • badania sanitarno-epidemiologiczne;
  • wizytacja stanowisk pracy;
  • udział lekarza orzecznika w komisji BHP;
  • zatwierdzenie składu apteczki w zakładzie pracy.

 

Kiedy należy zgłosić się do poradni medycyny pracy?

Każdy pracownik ma obowiązek wykonywania okresowych badań. Sprawdzają one, czy stan zdrowia zatrudnionych osób nie pogarsza się, co określa zdolność do pracy na danym stanowisku. W każdym zakładzie pracy wymagania są nieco inne, jednak zgodnie z przepisami prawnymi badań okresowych nie należy wykonywać częściej niż raz w roku (odstępstwem są badania kontrolne), jednak nie rzadziej niż co 5 lat. Badania u lekarza medycyny pracy są konieczne również na etapie zatrudniania się w firmie. 

 

Ponadto wizyta w poradni medycyny pracy jest niezbędna na wielu uczelniach i w szkołach ponadpodstawowych, gdzie zaświadczenie lekarza o dobrym stanie zdrowia kandydata jest wymagane w procesie rekrutacyjnym.