Program badań prenatalnych

Co to są badania prenatalne?

Są to nieinwazyjne, ultrasonograficzne (USG) badanie polegające na określeniu ryzyka urodzenia dziecka z wadą genetyczną lub otwartą wadą ośrodkowego układu nerwowego. Określenie ryzyka wystąpienia takiej wady pozwala już we wczesnym okresie ciąży na jej bezpieczne prowadzenie, umożliwia podjęcie leczenia dziecka jeszcze w życiu płodowym oraz objęcie go specjalistyczną opieką medyczną zaraz po urodzeniu.

Kto może skorzystać z bezpłatnych badań prenatalnych?

Program badań prenatalnych skierowanych jest do wszystkich kobiet w ciąży, niezależnie od wieku. Aby przystąpić do programu należy mieć skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę z informacją dotyczącą zaawansowania ciąży (w tygodniach).

 

W przychodniach Salve istnieje możliwość BEZPŁATNEGO WYKONANIA BADAŃ PRENATALNYCH w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

 

 

 

 

salve-badanie-usg-ciezarnej.webp

Kiedy można wykonać USG w ramach programu badań prenatalnych?

Rodzaj wykonywanych badań jest uzależniony od wieku ciąży, w którym zgłosi się do nas pacjentka:

  • 11-13 tydzień
    • USG genetyczne, z oceną przezierności karkowej i oceną kości nosowej,
    • test podwójny (pobranie krwi na markery biochemiczne, służące do kalkulacji ryzyka),
  • 18-22 tydzień (+6 dni)
    • badanie USG genetyczne,
    • test potrójny (pobranie krwi na markery biochemiczne w celu kalkulacji ryzyka).

Na podstawie wyników badań przesiewowych następuje komputerowa kalkulacja ryzyka wad rozwojowych zgodnie z założeniami FMF. Wynik jest także interpretowany przez lekarza genetyka.

 

W przypadku nieprawidłowych wyników, lekarz zaleca wykonanie badań inwazyjnych np. amniopunkcji. Jest ona wykonywana około 15-20 tygodnia ciąży i polega na pobraniu, pod kontrolą USG, płynu owodniowego, w celu wykonania badań cytogenetycznych.

 

Badania USG są wykonywane na nowoczesnym aparacie z opcją 3D/4D VOLUSON EXPERT.

Jak przygotować się do USG w ciąży?

USG ciąży nie posiada specjalnych wytycznych do przygotowania, do badania nie trzeba być na czczo. U kobiet z tendencją do wzdęć zaleca się przed badaniem dietę lekkostrawną, tak aby brzuch podczas badania nie był wzdęty. Na badanie należy zabrać ze sobą skierowanie na badanie oraz dowód osobisty.