Program badań prenatalnych

Program badań prenatalnych to nieinwazyjne, ultrasonograficzne (USG) badanie polegające na określeniu ryzyka urodzenia dziecka z wadą genetyczną lub otwartą wadą ośrodkowego układu nerwowego. Określenie ryzyka wystąpienia takiej wady pozwala już we wczesnym okresie ciąży na jej bezpieczne prowadzenie, umożliwia podjęcie leczenia dziecka jeszcze w życiu płodowym oraz objęcie go specjalistyczną opieką medyczną zaraz po urodzeniu.

2-przed-porodem-B-gotowe.jpg [58.96 KB]

Kto może skorzystać z bezpłatnych badań prenatalnych?

Kobiety ciężarne:

 • obarczone zwiększonym ryzykiem urodzenia dziecka z wadą rozwojową,
 • takie, u których stwierdzono nieprawidłowy wynik badania USG lub nieprawidłowe stężenie markerów biochemicznych,
 • powyżej 35 roku życia,
 • narażone na czynniki szkodliwe przed ciążą lub we wczesnej ciąży.

 

W przychodniach Salve istnieje możliwość BEZPŁATNEGO WYKONANIA BADAŃ PRENATALNYCH w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

 

Kiedy można wykonać USG w ramach programu badań prenatalnych?

Rodzaj wykonywanych badań jest uzależniony od wieku ciąży, w którym zgłosi się do nas pacjentka:

 • 11-13 tydzień
  • USG genetyczne, z oceną przezierności karkowej i oceną kości nosowej,
  • test podwójny (pobranie krwi na markery biochemiczne, służące do kalkulacji ryzyka),
 • 14-17 tydzień
  • test potrójny (pobranie krwi na markery biochemiczne w celu kalkulacji ryzyka),
 • 20-22 tydzień
  • badanie USG genetyczne wraz z ECHO serca płodu.

 

Na podstawie wyników badań przesiewowych następuje komputerowa kalkulacja ryzyka wad rozwojowych zgodnie z założeniami FMF. Wynik jest także interpretowany przez lekarza genetyka.

W przypadku nieprawidłowych wyników, lekarz zaleca wykonanie badań inwazyjnych np. amniopunkcji. Jest ona wykonywana około 15-20 tygodnia ciąży i polega na pobraniu, pod kontrolą USG, płynu owodniowego, w celu wykonania badań cytogenetycznych.

Badania USG są wykonywane na nowoczesnym aparacie z opcją 3D/4D VOLUSON EXPERT.

W celu przystąpienia do programu wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę, ze wskazaniem do objęcia programem.

 

Jak przygotować się do USG  w ciąży?

USG ciąży nie posiada specjalnych wytycznych do przygotowania, do badania  nie trzeba być na czczo.  U kobiet z tendencją do wzdęć zaleca się przed badaniem dietę lekkostrawną, tak aby brzuch podczas badania nie był wzdęty. Na badanie należy zabrać ze sobą skierowanie na badanie oraz dowód osobisty.