Logopeda dziecięcy - Poradnia Logopedyczna dla dzieci

Czym zajmuje się poradnia logopedii dla dzieci?

Poradnie logopedyczne zajmują się rozpoznawaniem i terapią rozmaitych zaburzeń mowy, jak również stymulacją mowy i profilaktyką rozwoju jej zaburzeń. Bezsprzecznie mowa jest ważną umiejętnością, dzięki której dziecko może sprawnie i bezproblemowo porozumiewać się z otoczeniem. Wszelkie jej upośledzenia rzutują negatywnie nie tylko na interakcje społeczne, ale i rozwój emocjonalny, psychiczny i fizyczny dziecka. Wczesne rozpoznanie zaburzeń mowy zwiększa szansę na równie szybkie ich wyleczenie. 

 

Poradnia logopedii dla dzieci – zakres świadczonych usług

 • diagnostyka i terapia zaburzeń mowy;
 • wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci;
 • korekta wad wymowy;
 • terapia jąkania;
 • stymulowanie rozwoju mowy;
 • terapia opóźnionego i niezakończonego rozwoju mowy;
 • wspomaganie rozwoju mowy za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

 

Kiedy należy zgłosić się do poradni logopedii dla dzieci?

Istnieje wiele oznak wskazujących na to, że dziecko wymaga konsultacji logopedycznej. Najczęściej są to:

 • rozmawianie wyłącznie z wybranymi osobami;
 • seplenienie i jąkanie się;
 • powtarzanie określonych wyrazów;
 • niewymawianie liter czy głosek mimo odpowiedniego wieku;
 • niedosłuch i inne zaburzenia słuchu;
 • wymowa bezdźwięczna;
 • brak mowy.


Należy wiedzieć, że rozwój mowy u dzieci jest procesem dynamicznym. O ile niewypowiadanie słów w przypadku niemowląt jest zjawiskiem z reguły fizjologicznym, o tyle u 3-letniego dziecka jest już patologią wymagającą konsultacji ze specjalistą. Wizyta w poradni wskazana będzie również u dzieci, u których zdiagnozowano wady zgryzu czy rozszczep podniebienia, co zawsze negatywnie rzutuje na rozwój mowy. Wsparcie logopedyczne jest też niezbędne u dzieci z niektórymi przewlekłymi schorzeniami ogólnoustrojowymi i wadami wrodzonymi.