Poradnia Leczenia Zeza

Czym jest zez?

Zez jest zaburzeniem związanym z nieprawidłowym ustawieniem gałek ocznych, które może występować stale lub pojawiać się okresowo np. wówczas, gdy dziecko skupia wzrok na bliskim przedmiocie lub ujawnia się, gdy pacjent jest chory, przemęczony. Zez może dotyczyć jednego lub obojga oczu, mieć charakter wrodzony lub nabyty. Konsekwencją zeza, poza aspektem estetycznym, są poważne zaburzenia jedno- i obuocznego widzenia.

 

Zez u dzieci

Zez u dzieci uwarunkowany jest przede wszystkim obecnością nieskorygowanej wady refrakcji i może prowadzić do powstania trwałego obniżenia ostrości wzroku, czyli niedowidzenia. W takiej sytuacji prawidłowy dobór korekcji optycznej wady wzroku jest podstawą leczenia i może nie tylko skutecznie wyeliminować niedowidzenie, ale także u części pacjentów, doprowadzić do całkowitego ustąpienia zeza.

 

Zez u dorosłych

U osób dorosłych zez najczęściej objawia się podwójnym widzeniem, które często uniemożliwia normalne funkcjonowanie pacjenta w codziennym życiu. Może powstawać na skutek porażenia nerwów zaopatrujących mięśnie gałkoruchowe np. w przebiegu chorób naczyniowych, takich jak cukrzyca i nadciśnienie; towarzyszy chorobom neurologicznym m.in. miastenii, stwardnieniu rozsianemu oraz endokrynologicznym np. jako powikłanie choroby Gravesa-Basedowa. Zez i dwojenie może pojawić się także po urazach głowy i oczodołu, operacjach neurochirurgicznych oraz wskutek dekompensacji dotychczas ukrytych zaburzeń po operacjach usunięcia zaćmy lub laserowej korekcji wady wzroku. Nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych może również objawiać się wyrównawczym ustawieniem głowy pod postacią jej przechylenia, skręcenia lub występowaniem objawów zmęczeniowych (astenopijnych) np. uporczywych bólów oczu, głowy, niechęci i trudności w czytaniu.

W niektórych, określonych typach zeza skuteczne jest leczenie zachowawcze, głównie poprzez zastosowanie właściwej korekcji wady wzroku. Znakomita większość pacjentów wymaga jednak operacyjnego leczenia zeza, aby uzyskać trwały i skuteczny efekt terapii.

 

Niedowidzenie - czym jest, objawy i profilaktyka

Niedowidzenie to według definicji jedno- lub rzadziej obuoczne obniżenie ostrości wzroku pomimo zastosowania najlepszej możliwej korekcji okularowej przy jednoczesnym braku organicznej przyczyny jego wystąpienia. Zaburzenie to stanowi najczęstszą przyczynę upośledzenia widzenia u dzieci i występuje nawet u 6% populacji ogólnej. Głównym czynnikiem predysponującym do powstania niedowidzenia jest różnowzroczność, czyli różnica w wadzie refrakcji między oczami. Niedowidzenie może powstać także na skutek obecności zeza, występowania obustronnej wysokiej wady wzroku lub rzadziej, obecności nieprawidłowości anatomicznych w obrębie narządu wzroku, takich jak zaćma czy opadnięcie górnej powieki.

Wady wzroku zazwyczaj mają charakter wrodzony, jednak często nie dają żadnych objawów. Dlatego tak ważne jest profilaktyczne badanie dzieci, ponieważ późno rozpoznane niedowidzenie, tj. po 8-9 r.ż, gdy plastyczność kory wzrokowej jest zmniejszona powoduje utrzymywanie się niedowidzenia w dorosłym życiu. Tym samym przyczynia się do pogorszenia jakości życia, prowadzi do niskiej samooceny i ogranicza możliwości zawodowe chorego. Im wcześniej wykryte niedowidzenie i wdrożone prawidłowe postępowanie, tym większa szansa na skuteczne leczenie.

 

Świadczenia w Poradni Leczenia Zeza 

Poradnia leczenia zeza zapewnia specjalistyczną opiekę nad pacjentami z zezem, niedowidzeniem i podwójnym widzeniem, zaczynając od konsultacji po specjalistyczne badania diagnostyczne, kwalifikacje do zabiegów, a także wizyty kontrolne po zabiegach operacyjnych. Terapia dobrana jest indywidualnie do każdego chorego.

Zajmujemy się:

  • wczesnym wykrywaniem wad wzroku u dzieci i młodzieży;
  • doborem szkieł u dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • szczegółową diagnostyką zaburzeń ruchomości gałek ocznych;
  • badaniami profilaktycznym dzieci od 3 roku życia;
  • kwalifikowaniem do zabiegów operacyjnych.